OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Keď sa pominú letné dni a prichádza mesiac október s chladnejším počasím, pozeráme okolo seba čudujúc sa každý rok, ako rýchlo prebehne ten čas. Príroda začína hýriť pestrými farbami – zlatožltá, červená, hnedá. Zelená sa pomaly vytráca. Tak ako v…

BRONZ NA FESTIVALE FOLKLÓRNYCH SÚBOROV

 Folklórny súbor VEPOR sa dňa 30. september 2017 zúčastnil súťažnej prehliadky choreografií folklórnych súborov Banskobystrického kraja v Divadle J.G. Tajovského vo Zvolene s choreografiou Mgr. Stanislavy Zvarovej: Akoby zastal čas – Rozkazovačky z Klenovca Stručná charakteristika choreografie: Tanečný a hudobno – spevný…

LETÍ PIESEŇ Z PIER NA PERY

V dňoch 22. – 24. septembra 2017 sa konal už v poradí  XVII. ročník cezhraničného festivalu „Letí pieseň z pier na pery“ družobných obcí Klenovec (Slovensko) , Mihálygérge (Maďarsko), Občianskeho združenia RODON Klenovec a Nadácie pre Mihálygérge, ktorý zorganizoval RODON Klenovec, Obec…

RODON Klenovec realizuje ďalší projekt

   Občianske združenie RODON Klenovec patrí k aktívnym združeniam v našej obci i v regióne, ktorému záleží na rozvíjaní a uchovávaní tradičnej ľudovej kultúry. Na základe výzvy Nadácie Poštovej banky sme sa uchádzali o grant programe Nápad pre folklór. Projekt pod názvom Dokumentácia a prezentácia…

MUZIČKY A MALÍ TANEČNÍCI

Národné osvetové centrum a Občianske združenie RODON Klenovec, v spolupráci  s Gemersko – malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote a Miestnym kultúrnym strediskom  pri  Obci Klenovec zorganizovali v čase od 13. – 19.08.2017 v obci Teplý Vrch 15. ročník tvorivých hudobných dielní MUZIČKY, po druhý krát v spojení…

Kokava – Koliesko 2017

Na stretnutí mladých folkloristov – XXVIII ročník ľudovej kultúry KOLIESKO Kokava nad Rimavicou sa zúčastnili aj členovia FS Vepor z Klenovca a to: v piatok 4. 8. 2017 sólistka speváčka FS Vepor Stanislava Zvarová zaspievala v programe pri fontáne a v programe v Bútorovom dvore s ĽH Jána…