Z Klenovskej truhlici

Občianske združenie RODON Klenovec nezaháľa ani v čase pandémie. Napĺňa svoje ciele, ktoré si stanovilo pred 20 rokmi. Jedným z cieľov je starostlivosť o ochranu a udržiavanie kultúrnych pamiatok a ľudových tradícii v obci, ako aj vytváranie podmienok pre aktívne využitie voľného času detí a mládeže a ich…

Daruj 2%

Venujte 2% z Vašej dane na kultúrne, športové a komunitné aktivity v obci Klenovec a v regióne prostredníctvom o.z. RODON Klenovec, koré sa už 20 rokov snaží rozvíjať aktivity pre všetky vekové kategóre. Ďakujeme za Vašu podporu. Stanislava Zvarová, predsedníčka…

FAŠIANGY 2020

Fašiangy začínajú od Troch kráľov a trvajú až do polnoci pred Popolcovou (Pirohovou) stredou. V roku 2020 je to 26. február, je prvým dňom pôstneho obdobia. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú ľudové, tanečné zábavy, sprievody v maskách, či symbolické pochovávanie basy. Členovia DFS Zornička,…

Podpora činnosti folklórnych kolektívov

RODON Klenovec, realizuje úspešný projekt „Podpora činnosti folklórnych kolektívov DFS Zornička, DFS Mladosť, FS Vepor v obci Klenovec, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Aktivity projektu sú zamerané na kúpu a výrobu krojov, krojových súčastí, hudobných nástrojov.…