FAŠIANGY 2017

Fašiangy začínajú od Troch kráľov a trvajú až do polnoci pred Popolcovou (Pirohovou) stredou. V roku 2017 je to (1. marec), a je prvým dňom pôstneho obdobia. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú ľudové, tanečné zábavy, sprievody v maskách, či symbolické pochovávanie basy. Členovia DFS…

Osvetársky ples 2017

V sobotu 18. februára 2017  sa konal v Kultúrnom dome v Klenovci už po 37. krát tradičný Osvetársky ples, ktorý organizovala Obec Klenovec. V podvečer sa do vyzdobených  priestorov  Kultúrneho domu v Klenovci začali schádzať účastníci plesu a tak ako po predchádzajúce roky…

Daruj 2%

Venujte 2% z Vašej dane na kultúrne, športové a komunitné aktivity v obci Klenovec a v regióne prostredníctvom o.z. RODON Klenovec, koré sa už 15 rokov snaží rozvíjať aktivity pre všetky vekové kategóre. Ďakujeme za Vašu podporu. Stanislava Zvarová, predsedníčka…

SILVESTROVSKÁ ESTRÁDA 2016

Tak ako po minulé roky tak aj koncom decembra 2016 zavítala do Kultúrneho domu  v Klenovci  Silvestrovská nálada. O dobrú zábavu a smiech sa postarali členovia FS Vepor,  ktorí neporušili zvyk a svojim programom nesklamali. Silvestrovskou estrádou pobavili nielen domácich divákov, ale…

Pokoj ľuďom dobrej vôle

V tretiu adventnú nedeľu  dňa 11. decembra 2016 sa uskutočnilo tradičné adventné podujatie Pokoj ľudom dobrej vôle. Organizátori podujatia Obec Klenovec, o. z. RODON, Miestny odbor Matice slovenskej z Klenovca a Gemersko-malohontské osvetové stredisko z Rimavskej Soboty v spolupráci s účinkujúcimi, tento podvečer chceli…