Kokava – Koliesko 2017

Na stretnutí mladých folkloristov – XXVIII ročník ľudovej kultúry KOLIESKO Kokava nad Rimavicou sa zúčastnili aj členovia FS Vepor z Klenovca a to: v piatok 4. 8. 2017 sólistka speváčka FS Vepor Stanislava Zvarová zaspievala v programe pri fontáne a v programe v Bútorovom dvore s ĽH Jána…

FS Vepor v Belgicku

International Folk Dance Festival Drieskes Kerremes SINT-GILLIS-WAAS Folklórny súbor  Vepor z Klenovca sa vrátil  z Medzinárodného folklórneho  festivalu, z mesta SINT-GILLIS-WAAS z Belgicka. 31 členná výprava tanečníkov, spevákov.  muzikantov a remeselníkov bola 6 dní účastníkom Medzinárodného folklórneho festivalu „Volkskuntfestival Drieskes Kerremes“. V dňoch  25.- 30.…

FS Vepor v strede Európy

Folklórny súbor Vepor dňa 15. júla 2017 účinkoval v programe osláv 25. výročia vyhlásenia zvrchovanosti Slovenska, ktoré v strede Európy, v Kremnických Baniach usporiadala Matica slovenská spolu s mestom Kremnica a obcou Kremnické Bane. 

FS Vepor vo Východnej

V dňoch 30. 6. a 1. 7. 2017  sa Mužská spevácka skupina FS Vepor zúčastnila 63. ročníka FF Východná 2017 keď účinkovala v piatok 30. júna 2017 v programoch Mgr. Michala Nogu Pri muzike a  Mgr. Andrei Jágerovej  V krčme, a v sobotu 1. júla 2017 v repríze…

39. ročník GMFS – KLENOVSKÁ RONTOUKA 2017

Na 39. ročníku Gemersko – malohontských folklórnych slávnostiach Klenovská  Rontouka FS Vepor účinkoval v programoch:     23. 06. 2017 – piatok v programoch:  Novoklenovčania  a v Krčme                                                                24. 06. 2017 –  sobota v programoch:  Klenovská heligónka, Pieseň na hranici života a smrti a Veselosti do sýtosti…