Zlatá Detská spevácka skupina Zornička

IMG_6722

V obci Klenovec od roku 1994 pôsobí Detská spevácka skupina Zornička, pri Miestnom kultúrnom stredisku a Základnej škole Vladimíra Mináča v Klenovci. Jej zakladateľmi aj vedúcimi sú manželia Stanislava a Jaroslav Zvarovci. V skupine pôsobia detičky od 6 – 10 rokov. Počas svojej existencie zožali…

Jánošík na Vepri V.

IMGP1589

V sobotu 14. mája 2016 Lesný závod Rimavská Sobota – Lesná správa Klenovec, Milan Medveď z Rimavských Zalužian, Obec Klenovec a  OZ RODON Klenovec, zorganizovali v poradí už V. ročník výstupu na Klenovský Vepor (1338 m n .m.) pod názvom Jánošík na Klenovskom…

POSTUP NA CELOSLOVENSKÚ SÚŤAŽ

100_6600

Sólisti speváci, spevácke skupiny, ľudové hudby  a sólisti inštrumentalisti na tradičné hudobné nástroje z detských folklórnych súborov predviedli svoj talent na krajskej súťažnej prehliadke Detského hudobného folklóru. Súťaž usporiadalo Hontiansko -Ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja …

Stavanie mája na námestí

1

Už tradične 30. apríla, v posledný aprílový deň sa na Námestí Karola Salvu v Klenovci stavia spoločný máj pre všetky dievčatá. Ani tohoto roku to nebolo inak, na  tento zvyk sa nezabudlo.  Členovia FS  Vepor za pomoci členov Dobrovoľného hasičského zboru…

ZLATÁ STRUNKA 2016 – úspechy Klenovčanov

tgrsdhds

Deti z detských folklórnych súborov Zornička a Mladosť  z Klenovca predviedli svoj talent na regionálnej súťaži Detského hudobného folklóru ZLATÁ  STRUNKA okresov Revúca a Rimavská Sobota, ktorú zorganizovalo Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, dňa 21. apríla 2016…