Jaroslav Zvara: Mojimi očami

V uplynulých dňoch oslavoval okrúhle životné jubileum Jaroslav Zvara, náš vynikajúci spolupracovník z Klenovca. Okrem neúnavnej kultúrno-osvetovej práce a záchrane kultúrneho dedičstva sa Jarko Zvara rád prechádza s fotoaparátom a zachytáva tak jedinečné pohľady zo svojho prostredia. Na počesť okrúhlych…

Jánošík na Vepri

OZ RODON Klenovec , Lesy SR ,Odštepný závod Rimavská Sobota, Lesná správa Klenovec obec Klenovec a obec Rimavské Zalužany oznamuje týmto občanom , že plánuje zabezpečiť zhotovenie drevenej sochy Jánošíka, ktorá bude umiestnená na Jánošíkovej skale na Klenovskom Vepri. OZ…

Daruj 2%

Venujte 2% z Vašej dane na kultúrne, športové a komunitné aktivity v obci Klenovec a v regióne prostredníctvom o.z. RODON Klenovec. Ďakujeme za Vašu podporu. Stanislava Zvarová, predsedníčka o.z. RODON Klenovec Ako darovať 2%  tlačivá tu ::  vyhlásenie ,potvrdrnie, ostatné tlačivá