Návšteva so Spišskej Belej

klenovec_18

Z Klenovca sa mnohí „rozpŕchli“ do sveta, no radi sa vracajú. Toto sme mohli zažiť aj začiatkom októbra. Členovia cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Spišskej Belej prišli na návštevu do Klenovca, veď pani farárka Evka Germanová v Klenovci…

Gemerská podkovička 2016

100_6893

Detské folklórne súbory Mladosť a Zornička z Klenovca sa dňa 14. októbra 2016 zúčastnili festivalu detských folklórnych súborov v Revúcej pod názvom Gemerská podkovička 2016. Na detskom festivale sa súbory predstavili so svojimi tancami a zaspievala sólistka speváčka DFS Mladosť…

ČAROVNÁ STUDNIČKA – seminár Teriakovce

document-page-001

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote Vás srdečne pozýva na seminár, na tému ŠPECIFIKÁ TERÉNNEHO VÝSKUMU FOLKLÓRU, s lektorkou doc. PhDr. Hanou Hlôškovou, CSc., z Katedry etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Seminár sa uskutoční…

FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU Zlaté pásmo – Mužská spevácka skupina FS Vepor

100_6755

Stredoslovenské  osvetového stredisko Banská Bystrica a Obec Slovenská Ľupča, usporiadal 29. septembra 2016 v Kultúrnom dome  v Slovenskej Ľupči  Festival hudobného folklóru Banskobystrického kraja. Na súťažnej prehliadke sa predstavili aj sólisti speváci, sólista inštrumentalista, ľudová hudba a spevácke skupiny Folklórneho súboru Vepor z…