Autor: FS Vepor

ZLATÁ STRUNKA 2021 – regionálna súťaž spevákov ľudových piesní

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje ONLINE regionálnu súťaž pre spevákov ľudových piesní na území okresov Rimavská Sobota a Revúca, pod názvom ZLATÁ STRUNKA 2021 Cieľom našej súťaže je podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah…

Jaroslav Zvara: Mojimi očami

V uplynulých dňoch oslavoval okrúhle životné jubileum Jaroslav Zvara, náš vynikajúci spolupracovník z Klenovca. Okrem neúnavnej kultúrno-osvetovej práce a záchrane kultúrneho dedičstva sa Jarko Zvara rád prechádza s fotoaparátom a zachytáva tak jedinečné pohľady zo svojho prostredia. Na počesť okrúhlych…

Jánošík na Vepri

OZ RODON Klenovec , Lesy SR ,Odštepný závod Rimavská Sobota, Lesná správa Klenovec obec Klenovec a obec Rimavské Zalužany oznamuje týmto občanom , že plánuje zabezpečiť zhotovenie drevenej sochy Jánošíka, ktorá bude umiestnená na Jánošíkovej skale na Klenovskom Vepri. OZ…

Daruj 2%

Venujte 2% z Vašej dane na kultúrne, športové a komunitné aktivity v obci Klenovec a v regióne prostredníctvom o.z. RODON Klenovec. Ďakujeme za Vašu podporu. Stanislava Zvarová, predsedníčka o.z. RODON Klenovec Ako darovať 2%  tlačivá tu ::  vyhlásenie ,potvrdrnie, ostatné tlačivá  

Mikuláš

Dnes sme s pár členmi Detského folklórneho súboru Mladosť z Klenovca absolvovali Mikulášsku turistiku. Za odmenu nás čakal Mikuláš aj s darčekmi. Prialo nám aj slniečko. Ďakujem Pánu Bohu, že dnešná, druhá adventná nedeľa bola požehnaná a mohli sme našim…