Autor FS Vepor

VYSTÚPENIA FOLKLÓRNYCH SÚBOROV V ROKU 2011

   Členovia folklórneho súboru Vepor a detských folklórnych súborov Mladosť a Zornička z Klenovca, sa v priebehu roku 2011 zúčastnili 122 vystúpení. Naši najmladší folkloristi z detského folklórneho súboru Zornička sa zúčastnili 10 vystúpení a to hlavne pri domácich akciách,…

STRETNUTIE S REMESLOM

     Stretnutia s remeslom sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou rozvíjania kultúrneho dedičstva, a preto dňa 22. februára 2012 (na pirohovú stredu) pripravilo Miestne kultúrne stredisko pri Obecnom úhrade v Klenovci tvorivé dielne remesiel pre deti s detského folklórneho súboru Zornička. Akcia…

OSVETÁRSKY PLES V KLENOVCI NESKLAMAL

   V sobotu 28. januára 2012 pod „taktovkou“ riaditeľa Miestneho kultúrneho strediska pri Obci Klenovec, Jaroslava Zvaru sa konal tradičný Osvetársky ples v Kultúrnom dome v Klenovci. O dobrú náladu do ranných hodín sa postarali členovia hudobnej skupiny SAKO z…

SILVESTROVSKÁ ESTRÁDA 2011

   V Klenovci sa už tradične na konci roka zaplní sála kultúrneho domu, do posledného miesta. Tak tomu bolo aj 28. decembra 2011, počas programu SILVESTROVSKÁ ESTRÁDA. Už šestnásty krát ju pripravili členovia FS Vepor. O smiech a zábavu nebola…

PROPAGÁCIA FS VEPOR

   Neformálna skupina Folklórny súbor Vepor z Klenovca, realizovala projekt „Propagácia 40 ročného FS Vepor“. Projekt podporila Miestna akčná skupina z Grantového programu Región občanom – občania regiónu. Neformálna skupina vydala propagačný materiál v 4 mutáciách. Zároveň propagovala podporu Miestnou…

PRI VRBOVSKOM BETLEHEME

   Piatok 16. 12. 2011 patril vo Vrbovciach krásnej prezentácií betlehemskej hry, kolied a vinšov, ktorá sa uskutočnila vo dvore ľudového umelca Dušana Šarkana. Všetkým divákom sem prišli zavinšovať a zaspievať koledy členovia detských folklórnych súborov Lieskovček, Hájik z Rimavskej…

MIKULÁŠ OPÄŤ V KLENOVCI

   Znova po roku zavítal do našej obce Mikuláš so svojím sprievodom anjelmi a čertom. Rozdával deťom sladkosti po uliciach Klenovca, kde ho už netrpezlivo čakali spolu s rodičmi. Niektoré deti sa nebáli čerta ani Mikuláša, no iné na neho…

POKOJ ĽUĎOM DOBREJ VÔĽE

   Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov sa v Klenovci dňa 11.12.2011 uskutočnil program pod názvom „Pokoj ľuďom dobrej vôle“. Program sa niesol v znamení pokoja a predvianočnej nálady. Úvodného slova sa ujala starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová, ktorá vo…