Kategória: Nezaradené

Pokoj ľuďom dobrej vôle

Obec Klenovec Vás srdečne pozýva na predvianočné podujatie Pokoj ľuďom dobrej vôle, dňa 11.decembra  2022 o 15:30 v Kultúrnom dome v Klenovci

Vôňa Vianoc

Obec Drienčany, Gemersko – malohontské osvetové stredisko -kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja Vás srdečne pozývajú na predvianočné podujatie Vôňa Vianoc, 2.12.2022 o 17:00 v Kultúrnom dome v Drienčanoch. Na podujatí budete môcť ochutnať starostovu kapustnicu, gazdinky súťažiť o najlepšie koláče,…

Čarovná studnička

Dňa 11. novembra 2022 sa uskutočnila Čarovná studnička aj s za účasti členov FS Vepor v Dome osvety – GMOS R. Sobota – tanečná dielňa s lektormi Agáta Krausová a Slavomír Ondejka…projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Folklórny večer

Dnes 27.10.2022 Čarovná studnička zaplnila Dom osvety v Rimavskej Sobote. Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja realizovala tvorivé dielne gajdošov s lektorom Drahomírom Dalošom. Spevácku dielňu s lektorkou Máriou Hlaváčovou s Ľudovou hudbou Ondreja…

Dom osvety v Rimavskej Sobote

Dom osvety v Rimavskej Sobote bol skolaudovaný a v novom šate ho dňa 14. októbra 2022 sprístupnili prvým pozvaným hosťom. Zriaďovateľom Domu osvety je Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý do rekonštrukcie v dvoch etapách investoval približne milión eur. Prvá väčšia rekonštrukcia…

SLOVENSKÉ MITROVANIE 2022

Ukážky prác na salaši, tance a hudba pastierskej valaskej kultúry, baranie špeciality, trh regionálnych produktov či aktivity pre deti to všetko čakalo širokú verejnosť dňa 15. októbra 2022 na Salaši pod Maginhradom pri Veľkých Teriakovciach na 9. ročníku podujatia SLOVENSKÉ…

Folklórny večer

Gemersko – malohontské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja Vás pozýva na Folklórny večer do novootvoreného Domu osvety (GMOS), 27.10.2022 (štvrtok) od 18:00. Účinkujú: Folklórna skupina Lieščina, Vladimír Petrinec, Dušan Ceber a Mužská spevácka skupina FS Rimavan z…

Letí pieseň z pier na pery 2022

Mužská spevácka skupina, fujaristi a Heligonkári Folklórneho súboru Vepor z Klenovca dňa 23. septembra 2022 účinkovali na podujatí „ Bystrická veselica“ v Šalgotarjáne. Dňa 24. septembra 2022 sa zúčastnili 22. ročníka Cezhraničného festivalu netradičných hudobných nástrojov v partnerskej obci Mihálygérge v Maďarsku.…