Kategória: Nezaradené

Daruj 2%

Venujte 2% z Vašej dane na kultúrne, športové a komunitné aktivity v obci Klenovec a v regióne prostredníctvom o.z. RODON Klenovec, koré sa už 20 rokov snaží rozvíjať aktivity pre všetky vekové kategóre. Ďakujeme za Vašu podporu. Stanislava Zvarová, predsedníčka…

Podpora činnosti folklórnych kolektívov

Detský folklórny súbor Mladosť z Klenovca od včera sa „sústreďuje“ v zariadení Drieňok v Teplom Vrchu, kde sa zlepšujeme počas jarných prázdnin v tanci a a speve. Dnes nám pribudnú aj členovia FS Vepor z Klenovca aby sme pokračovali v…

FAŠIANGY 2020

Fašiangy začínajú od Troch kráľov a trvajú až do polnoci pred Popolcovou (Pirohovou) stredou. V roku 2020 je to 26. február, je prvým dňom pôstneho obdobia. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú ľudové, tanečné zábavy, sprievody v maskách, či symbolické pochovávanie basy. Členovia DFS Zornička,…

Podpora činnosti folklórnych kolektívov

RODON Klenovec, realizuje úspešný projekt „Podpora činnosti folklórnych kolektívov DFS Zornička, DFS Mladosť, FS Vepor v obci Klenovec, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Aktivity projektu sú zamerané na kúpu a výrobu krojov, krojových súčastí, hudobných nástrojov.…

OSVETÁRSKY PLES 2020

Keďže je obdobie Fašiangov, je sezóna plesov,  vtedy sa ľudia majú baviť a hodovať, preto obec Klenovec organizovala už po 40. krát tradičný Osvetársky ples, ktorý sa konal v sobotu 1. februára 2020 v halách Kultúrneho domu v Klenovci. Večer sa do vyzdobených  priestorov…

SILVESTROVSKÁ ESTRÁDA 2019

Tak, ako po minulé roky, tak aj tento rok sa o dobrú zábavu a náladu na konci roku 2019 postarali trocha viac omladení, členovia FS Vepor z Klenovca,  ktorí neporušili zvyk a dňa 29. decembra 2019 sa v Kultúrnom dome v Klenovci konal v poradí…

V kostole ECAV

Dňa 24. decembra 2019 členovia Mužskej a Ženskej speváckej skupiny FS Vepor a Dievčenskej speváckej skupiny Zornička zaspievali vianočné koledy, pieseň č. 593 a zavinšovali v kostole ECAV v Klenovci.

Opäť vo Francúzsku

Na pozvanie starostu francúzskeho mesta Villeneuve-sur-Yonne Cyrila Boulleauxa a prezidentky Občianskeho spolku Čechov a Slovákov vo Francúzsku Vlasty Masar sa členovia Folklórneho súboru Vepor z Klenovca zúčastnili prezentácie slovenskej kultúry a kuchyni na Vianočných trhoch, ktoré sa konali v tomto burgundskom,…