Kategória: Nezaradené

OSEM CIEN PRE DETI Z DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV Z KLENOVCA

   Deti z detských folklórnych súborov Mladosť a Zornička z Klenovca predviedli svoj talent na regionálnej súťaži Detského hudobného folklóru okresov Revúca a Rimavská Sobota, ktorú zorganizovalo Gemersko malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, dňa 19. apríla 2012 v Dome…

TVORIVÉ DIELNE VEĽKONOČNÝCH VAJÍČOK

   V stredu 4. apríla 2012 zorganizovalo Miestne kultúrne stredisko pri obecnom úrade v Klenovci v spolupráci s Gemersko-malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote a Občianskym združením RODON v Klenovci, tvorivú dielňu v maľovaní a zdobení veľkonočných vajíčok pod vedením…

FAŠIANGY „PO KLENOVSKY“ S FS VEPOR

   Čas od Troch kráľov až do Popolcovej stredy vždy patril fašiangom, bujarej nálade a zábave. Ľudia sa obliekali do masiek, ktoré okrem zábavnej funkcie mali aj ochranný význam (mali ľudí ochrániť pred pôsobením negatívnych síl). V minulosti sa počas…

KLENOVSKÁ ROZLÚČKA S FAŠIANGAMI

    Fašiangové obdobie je obdobím plným zábav, veselosti, maškarných pochodov či plesov. Začína sa na Tri krále a končí popolcovou stredou. Vyvrcholením fašiangových sviatkov bol posledný utorok 21. februára, pred popolcovou stredou tzv. posledná muzika, kedy sa zvyčajne pochovávala aj…

VYSTÚPENIA FOLKLÓRNYCH SÚBOROV V ROKU 2011

   Členovia folklórneho súboru Vepor a detských folklórnych súborov Mladosť a Zornička z Klenovca, sa v priebehu roku 2011 zúčastnili 122 vystúpení. Naši najmladší folkloristi z detského folklórneho súboru Zornička sa zúčastnili 10 vystúpení a to hlavne pri domácich akciách,…

STRETNUTIE S REMESLOM

     Stretnutia s remeslom sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou rozvíjania kultúrneho dedičstva, a preto dňa 22. februára 2012 (na pirohovú stredu) pripravilo Miestne kultúrne stredisko pri Obecnom úhrade v Klenovci tvorivé dielne remesiel pre deti s detského folklórneho súboru Zornička. Akcia…

OSVETÁRSKY PLES V KLENOVCI NESKLAMAL

   V sobotu 28. januára 2012 pod „taktovkou“ riaditeľa Miestneho kultúrneho strediska pri Obci Klenovec, Jaroslava Zvaru sa konal tradičný Osvetársky ples v Kultúrnom dome v Klenovci. O dobrú náladu do ranných hodín sa postarali členovia hudobnej skupiny SAKO z…

SILVESTROVSKÁ ESTRÁDA 2011

   V Klenovci sa už tradične na konci roka zaplní sála kultúrneho domu, do posledného miesta. Tak tomu bolo aj 28. decembra 2011, počas programu SILVESTROVSKÁ ESTRÁDA. Už šestnásty krát ju pripravili členovia FS Vepor. O smiech a zábavu nebola…