Tekvicové strašidielka

V dňoch 28. – 30. septembra 2018 sa konal už 18. ročník jesennej výstavy, ktorú každoročne usporadúva Obec Klenovec v spolupráci s Občianskym združením RODON Klenovec, ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec a ŠZŠ v Klenovci. Rodičia detí už týždeň pred realizáciou výstavy zháňali tekvice, z ktorých deti spolu so šikovnými a ochotnými rodičmi, ale aj samotné pani učiteľky  pomáhali vyrábať, tvoriť a vymýšľať exponáty a výrobky  na výstavu.                                            

V piatok dopoludnia 28.septembra sa všetky výtvory umiestnili do zóny oddychu pri kostole BJB, kde pani učiteľky nainštalovali výstavu s rôznymi čarodejnicami, strašidlami, duchmi a inými potvorami. Popoludní od 14,00 hod. bola výstava Tekvicových strašidielok otvorená aj pre verejnosť. Okrem toho tam deti z DFS Mladosť ( Miriam Lásková, Martina Kožiaková, Lucia Jakabšicová …), prezentovali tradičné remeselné dielne Remeslo má zlaté dno, ktoré sa konali cez prázdniny v rámci projektu Letné tvorivé dielne remesiel, hudby, spevu a tanca, aktivitou Remeslo má zlaté dno na Ráztočnom, ktoré realizovalo o. z. RODON Klenovec. 

Veľký záujem bol o prezentáciu a ochutnávku receptov z jesenných plodov (rôzne koláče a zákusky z hrušiek, jabĺk, sliviek … ). Ďakujeme : Ľubici Antalovej,  Zuzane Jakabšicovej ml., Milade Kochanovej, Elene Mináčovej, Ľubici Husmanovej, Márii Kochanovej, Martine Fábryovej, Zuzane Jakabšicovej st., Erike Ulickej, Ružene Ulickej, Jane Bulkovej, Daniele Kolekovej, Márii Tandlmajerovej, Ingrid Kubincovej a Stanislave Zvarovej. Takže bolo čo „koštovať“ a tiež si medzi sebou povymieňať recepty.  Mnohí si výstavu prišli pozrieť cez víkend a tiež večerom, keď tekvičky boli osvetlené, za čo ďakujeme Márii Chudícovej. Poďakovanie patrí aj všetkým deťom, rodičom a organizátorom tohto jesenného podujatia.