Čarovná studnička

Čarovná studnička, projekt Gemersko – malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, priblížil deťom v ZŠ s MŠ V. Mináča v Klenovci tradičnú ľudovú kultúru nášho regiónu. Vďaka odborným lektorom sme v spolupráci s pedagógmi mohli odovzdať jedinečný poklad, akým folklór je žiakom tejto školy. Začiatok vzdelávacieho podujatia patril prezentácii o tradičnej ľudovej kultúre obce Klenovec a tradičným krojom z krojovne FS Vepor v podaní lektorky, koordinátorky projektu Stanislavy Zvarovej. Nasledovala tanečná dielňa Klenovských tancov ale aj základom tanečnej prípravy v podaní lektorky Viktórii Dovalovej z FS Vepor z Klenovca, ktorá je asistentkou v DFS Zornička a DFS Mladosť v Klenovci, a Ing. Magdalénou Kantorovou z Gemersko-malohontského osvetového strediska a s korepetítorom, heligonkárom FS Vepor, Mgr. Viktorom Brádňanskym. Naša skupina detí sa po   ďalšej hodine rozdelila do tried a následne mali vzdelávanie v oblasti tradičných remeselných techník, a to košikárstvo s Jaroslavom Zvarom a Marošom Kišákom, cigánske tkaničky s Ing. Magdalénou Kantorovou a Mgr. Kristínou Lendvorskou z Gemersko-malohontského osvetového strediska. S Milanom Katreniakom a Viktorom Brádňanskym sa ďalšia skupina vzdelávala v oblasti poznávania pastierskych hudobných nástrojov a hudobného nástroja heligónka. Nechýbal ani dokumentárny film o tradičnom remesle z Klenovca, o gubárovi Jánovi Fottovi z Klenovca a škola spevu s Mgr. Stanislavou Zvarovou.
Bol to krásny deň, za čo ďakujeme pedagógom ZŠ s MŠ z Klenovca, že nám umožnili prezentovať TĽK deťom ich základnej školy, a umožnili im poznávať kultúrne dedičstvo našich predkov. Poďakovanie patrí aj lektorom a Fondu na podporu umenia za podporu tohoto významného projektu.
Podujatie sa uskutočnilo  19. septembra 2018.
 

Čarovná studnička zavítala 4. októbra do Materskej školy v Klenovci a s pomocou lektora Milana Katreniaka, fujaristu z Tisovca, sem najmenším deťom umožnili poznávať pastierske hudobné nástroje – fujaru, drumbľu, píšťaly, gajdy, ….
 
Mgr. Stanislava Zvarová
0904 875 369
e-mail:zvarova3@post.sk