Vianočné vystúpenia Folklórnych súborov

Vianočné vystúpenia Folklórnych súborov

Vôňa Vianoc 2018 Drienčany

V piatok 30. novembra 2018 Mužská a Ženská spevácka skupina FS Vepor z Klenovca  spolu s heligonkármi FS Vepor z Klenovca, potešili svojim programom zloženým z vianočných kolied a vinšov obyvateľov obce Drienčany na podujatí Vôňa Vianoc.

Benefičný program

Dňa 3.decembra 2018 sa tanečníci z FS Vepor spolu s heligonkárom Mgr. Viktorom Brádňanskym zúčastnili benefičného koncertu v Dome kultúry v Rimavskej Sobote. Koncert bol organizovaný Slovenským červeným krížom. V rámci svojho programu zatancovali ľudové tance a zaspievali piesne z Klenovca, ĽH hrala pod vedením primáša Karola Radiča.

Mikuláš

Na sviatok Sv. Mikuláša 5. decembra 2018, sme pripravili prekvapenie pre deti z detských folklórnych súborov Mladosť a Zornička v Klenovci. Na ich pravidelnom nácviku ich prišiel pozrieť Mikuláš, ktorý im po zaspievaní vianočných kolied a vinšov za odmenu daroval cukrovinky.

Vystúpenie v Šalgotarjáne

Dňa 7. decembra  2018 členovia Mužskej speváckej skupiny a heligonkári FS Vepor spolu s Dievčenskou speváckou skupinou Zornička z Klenovca, zúčastnili sa vystúpenia na Vianočných trhoch v Šalgotarjáne. V programe zaspievali vianočné koledy a zavinšovali vinše z obce Klenovec.

Pokoj ľudom dobrej vôle

V druhú adventnú nedeľu 9. decembra 2018 sa uskutočnilo tradičné adventné podujatie Pokoj ľudom dobrej vôle. Účinkujúci v tento podvečer chceli darovať pokoj a lásku do sŕdc prostredníctvom vianočných prianí, piesní, kolied a vinšov. S Vianočným blokom sa predstavili detské folklórne súbory Zornička a Mladosť, ktoré vedú manželia Stanislava a Jaroslav Zvarovci na heligónke doprevádzal Ján Kožiak.

Na záver programu sa vianočnými koledami a vinšami predstavili hostia programu, členovia Ľudovej hudby Parta zo Strečna, ktorí adventný večer sa ukončili piesňou Tichá noc.

Vianočná kapustnica 2018

Dňa 14. decembra 2018 Mužská spevácka skupina FS Vepor, heligonkári FS Vepor a Dievčenská spevácka skupina Zornička z Klenovca, predviedli svoj vianočný repertoár kolied a vinšov na podujatí Vianočná kapustnica 2018 na námestí v Rimavskej Sobote.

Vianočné trhy Hnúšťa

Heligonkár FS Vepor účinkoval v Kultúrnom  programe na Vianočných trhoch dňa 17. 12. 2018 na námestí v Hnúšti.

Koledy v Domove dôchodcov v Klenovci

Dievčenská spevácka skupina Zornička z Klenovca, predviedla svoj vianočný repertoár kolied a vinšov za doprovodu heligonkára FS Vepor Viktora Brádňanského  v Domove dôchodcov v Klenovci dňa 20. 12. 2018.

Koniec roka

Posledné vystúpenie FS Vepor z Klenovca bolo dňa 21. 12. 2018 v sále MsKS v Tisovci na Firemnom večierku.