Pripravuje sa 41. ročník Gemersko – malohontských folklórnych slávností – Klenovská Rontouka 2019

V utorok 19.02.2019 zasadala už po druhý krát časť programovej rady 41. ročníka Gemersko – malohontských folklórnych slávností Klenovská Rontouka, v zložení: Mgr. Stanislava Zvarová, Jaroslav Zvara, Mgr. Roman Malatinec, PhDr. Jaroslav Černak, Mgr. Darina Kišáková a Mgr. Viktor Brádňanský. V tomto roku sa bude niesť v znamení tradičných ľudových remesiel a baníctva, pričom bude odkazovať na tradície nášho regiónu. K téme festivalu budú prispôsobené aj pripravované programy a sprievodné podujatia, ktoré návštevníkov prevedú remeselníckou tradíciou obce Klenovec a Gemera – Malohontu.  Gemersko – malohontské folklórne slávnosti – Klenovská Rontouka sa budú konať 28. – 30. júna 2019, ktoré z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia a Banskobystrický samosprávny kraj.