ZLATÁ STRUNKA 2019

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, v spolupráci s Mestským kultúrnym stredisko v Hnúšti organizovali regionálnu súťažnú prehliadku choreografií detských folklórnych súborov a sólistov spevákov ľudových piesní. Dom kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti bol 12.04.2019 plný detského ľudového spevu a tanca, z okresov Rimavská Sobota a Revúca.
Súťažnú prehliadku hodnotila odborná porota v zložení:  Ing. Andrej Sýkora, predsedom poroty bol  Mgr. Roman Malatínec  a PeaDr. Lenka Adzimová,  

Vyhlasovateľom súťaže choreografií je Národné osvetové centrum. Na regionálnej súťaži sa predstavilo šesť choreografií.

Regionálnej súťažnej prehliadky choreografií detských folklórnych súborov  sa zúčastnili aj deti z Detského folklórneho súboru Zornička a Mladosť z Klenovca s choreografiou Cestou domou zo školy, s ktorou  získali Zlaté pásmo s návrhom na postup 

Okrem súťaže choreografií, sa konala aj súťaž sólistov spevákov v speve ľudových piesní, s výberom na Hronseckú lipovú Ratolesť 2019.

V prvej kategórii si:

1. miesto s postupom vyspievala Andrejka Rapčanová,  speváčka DFS Zornička z Klenovca

V druhej kategórii si:

2. miesto  vyspievala Dominika Kasáčová, speváčka DFS Mladosť z Klenovca.

3. miesto  vyspievala  Lucia Jakabšicová, speváčka DFS Mladosť  z Klenovca.                                                    

Diplom za účasť dostala Alžbetka Váradiová, speváčka DFS Mladosť z Klenovca.

Všetkým účinkujúcim, ich vedúcim, ako aj ich rodičom ďakujeme za uchovávanie tradičnej ľudovej kultúry a želáme veľa úspechov pri ďalšej činnosti.

Krajské kolo súťažnej prehliadky choreografií detských folklórnych súborov  sa uskutoční 03. mája 2019 v Kokave nad/Rimavicou.

Súťaž sólistov spevákov, Hronsecká lipová ratolesť sa uskutoční dňa 25. mája 2019 v Hronseku . Našim postupujúcim želáme veľa úspechov.