HRONSECKÁ LIPOVÁ RATOLESŤ

Členka DFS Mladosť Andrea Rapčanová sa zúčastnila na XXXI ročníku speváckej súťaže  HRONSECKÁ LIPOVÁ RATOLESŤ, ktorú usporiadaloStredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici a Obec Hronsek.

Získala 1. miesto – zlatú Hronseckú lipovú ratolesť

Blahoželáme.