Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel

Aj toto leto sa nám podarilo v spolupráci s Národným osvetovým centrom, Gemersko – malohontským osvetovým strediskom a obcou Klenovec, pripraviť projekt ktorého cieľom bolo: Udržať tradíciu úspešných školiteľských projektov, ktoré si získali uznanie a sú prínosom pre zintenzívnenie činnosti a zlepšenie vedomostí v oblasti ľudovej hudby, ľudového tanca, tradičného ľudového remesla. Projektové aktivity sú tvorivé hudobné dielne XVI. ročník MUZIČKY, tvorivé dielne pre tanečníkov MALÍ TANEČNÍCI, XI. ročník remeselných tvorivých dielní pre deti – REMESLO MÁ ZLATÉ DNO. Sú školiteľským podujatím určených členom detských a mládežníckych ľudových hudieb, detských folklórnych súborov, záujemcom o tradičné remeselné techniky. Našim cieľom bolo formou tvorivých dielni ľudovej hudby, ľudového tanca a tradičného ľudového remesla prispieť k rozvoju detí a mládeže vo všeobecnej múzickej výchovy, interpretácii ľudovej hudby, ľudového tanca vo funkčnom spojení, v akom existovalo a rozvíjalo sa v tradičnom prostredí. Vytvoriť možnosť získavať remeselné zručnosti a vychovávať pokračovateľov tradičných ľudových remesiel. Pod vedením erudovaných lektorov, tanečných a hudobných pedagógov, si mohli osvojiť štýlovú improvizačnú interpretáciu tanečných typov, mladí muzikanti si osvoja zručnosť hudobnej interpretácie piesní viazaných k typom tancov, z tých istých tanečných oblastí. Remeselné tvorivé dielne umožnia vychovávať budúcich pokračovateľov tradičných remeselných techník, ktoré sa pomaly vytrácajú do zabudnutia.

Remeselné dielne sa konali v dvoch a etapách. Ako prvé sa realizovali v dňoch 14. – 20. júla 2019, tvorivé remeselné dielne s názvom Remeslo má zlaté dno, ktoré učarovali mladým ľuďom a deťom. V auguste sa pokračovalo sa pokračovalo hudobnými a tanečnými dielňami s názvom MUZIČKY a MALÍ TANEČNÍCI, ktoré s uskutočnili 18. – 24. augusta 2019.