20 ROKOV RODONU

Dvadsať rokov o.z. RODON (za rozvoj obecného diania ochotnými nadšencami).

Naše Občianske združenie vzniklo 13.9.1999, vďaka zanietencom, ktorí chceli vyvíjať aktivizáciu občanov, zvýšiť participáciu na komunitnom rozvoji obce Klenovec a regiónu.
Za 20 rokov sa zrealizovalo množstvo významných projektov nielen v našej obci, ale spoluprácu sme rozšírili aj v rámci regiónu a Slovenska.
Za 20 rokov sme vytvorili podmienky aj pre nezamestnaných a spolupracovali sme s ÚPSVaR, zapájali sme sa do projektov, aby sme vytvorili pracovné miesto, kde sa mohli zaktivizovať, naučiť novým zručnostiam, ktoré využívajú vo svojej praxi. 
Našim záujmom je spolupracovať s miestnou samosprávou, pomáhať a rozvíjať kultúrne dedičstvo našich predkov. 

Občianske združenie RODON Klenovec si pripomenulo 20. výročie svojho vzniku dňa 21.septembra v zóne oddychu v Klenovci.

Od 11.00 hod. prebiehala súťaž vo varení zemiakových špecialít, ktorej sa zúčastnili družstvá zo ŠZŠ Klenovec, FS Vepor Klenovec, KD Klenovec a ZŤP Klenovec. V tom čase prebiehala aj prezentácia tvorivých remeselných dielní s lektormi: Ľubomír Majan, Mária Chudícová, Gabika Antalová a Jaroslav Zvara. Súťaže pre deti i pre dospelých so Zuzanou Jakabšicovou a Renátou Brndiarovou.

O 14.00 hod. bolo otvorenie výstavy Muzikanti od koreňa, na ktorej boli prezentované fotografie Klenovských muzikantov od fotografov Claude a Marie José Carreto, z Francúzska. Autorom výstavy bol Petr Nuska z Prahy v spolupráci so Stanislavou Zvarovou, Marikou Bálintovou a Vladimírom Sendrejom. Na výstave sa predstavili klenovskí muzikanti s primášom Karolom Radičom a hostia z Občianskeho združenia Lačho Drom z Kokavy nad Rimavicou.

Od 15.00 hod. program pokračoval v zóne oddychu, v ktorom bola prezentovaná 20-ročná činnosť RODON Klenovec. V kultúrnom programe sa predstavili členovia o.z. RODON a to: DFS Zornička, DFS Mladosť a FS Vepor, ako hosť DĽH Hájik z Rimavskej Soboty, účastníci tanečných dielní Malí tanečníci Miloš Pašák a Katka Kožiaková a zaspievali Janka a Vladimír Sendrejovci z Kokavy.

Záver programu od 17.00 hod. patril folkovej skupine HRDZA.

Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Obce Klenovec a Banskobystrického samosprávneho kraja.

Ďakujeme firme Fantastic – Ján Ulický Klenovec, Hriňovská pekáreň – Ján Bobro a Urbárskej spoločnosti Klenovec.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, členom RODON Klenovec, ktorí svojou dobrovoľnou prácou prispeli k uskutočneniu podujatia 20 ROKOV RODONU.