GEMERSKÁ PODKOVIČKA 2019

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote a Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Revúcej zorganizovalo v poradí už desiaty ročník festivalu detských folklórnych súborov Gemera – Malohontu pod názvom Gemerská podkovička. Podujatie sa uskutočnilo 11. októbra 2019 a zúčastnilo sa na ňom viac ako 140 účinkujúcich z detských folklórnych súborov Lieskovček Súkromná ZUŠ a Hájiček z Rimavskej Soboty, Mladosť z Klenovca, Zrkadielko z Hnúšte, Čížiček z Tisovca, Lykovček z Revúcej a Pramienok z Liptovského Mikuláša.

            V dopoludňajších hodinách si účastníci festivalu uctili na miestnom cintoríne v Revúcej pamiatku Evky Skalskej, na ktorej počesť sa festival koná a ktorá bola zakladajúcou členkou a dlhoročnou vedúcou detského folklórneho súboru Lykovček v Revúcej. Popoludní boli pre deti z detských folklórnych súborov pripravené hudobno tanečné tvorivé dielne, v rámci ktorých si deti mohli naučiť tance a spievať krásne gemerské piesne. Podvečer patril ich spoločnému programu, kde detské folklórne súbory mohli prezentovať piesne a tance regiónu Gemer-Malohont.

            Každoročným poslaním a cieľom detského festivalu je podporovať tradičnú ľudovú kultúru, jej zvyky, piesne, tance a remeslá v regióne Gemer-Malohont. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a návštevníkom podujatia za podporu a tešíme sa na ďalšie stretnutie na jedenástom ročníku Gemerskej podkovičky.

            Projekt finančne podporil Fond na podporu umenia.