Mikuláš neobišiel DFS Zornička a Mladosť

Podobne ako po minulé roky, tak ani tento rok Mikuláš neobišiel Klenovec. V piatok 06. decembra 2019 s košiarom plným sladkostí už popoludní zavítal na nácvik medzi deti Detských folklórnych súborov Zornička a Mladosť z Klenovca. Keď mu deti pekne zaspievali koledy a zavinšovali, dostali od neho sladkú odmenu. To bolo radosti….

O 16,00 hodine Mikuláš zapálil stromček a vianočnú výzdobu na námestí a v Klenovci, porozdával z košiara balíčky plné sladkostí a detičky odišli domov s úsmevom na tváričkách.

Mikuláš ďakuje Občianskemu združeniu RODON, za balíčky pre Detské folklórne súbory Mladosť a Zornička z Klenovca. Keď Mikuláš v Klenovci porozdával z košíka všetky sladkostí, pokračoval vo svojej ceste ďalej robiť radosť iným deťom. A my musíme len veriť, že o rok príde do Klenovca znova….


sdsad