Podpora činnosti folklórnych kolektívov

RODON Klenovec, realizuje úspešný projekt „Podpora činnosti folklórnych kolektívov DFS Zornička, DFS Mladosť, FS Vepor v obci Klenovec, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Aktivity projektu sú zamerané na kúpu a výrobu krojov, krojových súčastí, hudobných nástrojov. Vďaka projektu sme tak zakúpili od nášho regionálnych výrobcov heligónku, šubaňu z ovčej vlny, krpce, kožené opasky, vyrábajú sa kožúšky podľa predlohy starých klenovských kožúškov, ako aj súkenná vyšívaná svadobná kabanica. Vyrábame tradičný ľudový odev pre detské kolektívy ale aj pre tanečníkov, muzikantov, spevákov FS VEPOR. Súčasťou je aj zbieranie pôvodných odevov, obuvi, ktoré sme vystavili na výstave v Kultúrnom dome v Klenovci v mesiaci december 2019. Výstavu si pozreli aj návštevníci podujatia Silvestrovská estráda. Súčasťou projektu je okrem doplnenia krojového a nástrojového vybavenia aj technické vybavenie, zakúpili sme notebook, ktorý slúži ako na nácviky, tak aj na prezentáciu a spracovanie archívnych záznamov. V rámci projektu pripravujeme spoločný program všetkých zoskupení Od kolísky po svadbu, ktorý pripravujeme v spolupráci s našimi mladými autormi. Súčasťou projektu je aj odborný mentoring pedagógov a sústredenia jednotlivých kolektívov. prezentácia časti projektu nás čaká už v mesiaci február a záverečná prezentácia v mesiaci máj. Okrem uvedenia programu bude zrealizovaná aj výstava vyrobených a zozbieraných artefaktov v priestoroch Gemersko – malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote, v mesiaci máj.