Podpora činnosti folklórnych kolektívov

Detský folklórny súbor Mladosť z Klenovca od včera sa „sústreďuje“ v zariadení Drieňok v Teplom Vrchu, kde sa zlepšujeme počas jarných prázdnin v tanci a a speve. Dnes nám pribudnú aj členovia FS Vepor z Klenovca aby sme pokračovali v aktivitách, v rámci projektu Podpora činnosti folklórnych kolektívov DFS Zornička, DFS Mladosť, FS Vepor v obci Klenovec, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme, že môžeme rozvíjať folklórne tradície nášho regiónu, rozvíjať talenty v ľudovom speve, tanci, hudbe.