Z Klenovskej truhlici

Občianske združenie RODON Klenovec nezaháľa ani v čase pandémie. Napĺňa svoje ciele, ktoré si stanovilo pred 20 rokmi. Jedným z cieľov je starostlivosť o ochranu a udržiavanie kultúrnych pamiatok a ľudových tradícii v obci, ako aj vytváranie podmienok pre aktívne využitie voľného času detí a mládeže a ich ochrana pred negatívnymi vplyvmi.

Našimi členmi sú aj členovia Folklórneho súboru Vepor a Detského folklórneho súboru Mladosť z Klenovca.

V spolupráci s Miestnym kultúrnym strediskom pri Obci Klenovec sme sa ešte v roku 2019 rozhodli pripraviť projekt na dokumentáciu ľudových piesní z obce Klenovec, ktoré počas svojej dlhoročnej činnosti zozbierali Stanislava a Jaroslav Zvarovci.

Projekt pod názvom Z Klenovskej truhlici realizujeme vďaka podpore Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, v rámci grantového programu Región občanom – občania regiónu a 2% dane o. z. RODON Klenovec. Aktivity projektu zahŕňali: prípravu interpretov a výber piesňového a hudobného materiálu, naštudovanie hudobného a speváckeho materiálu s interpretmi, spracovanie informačnej brožúrky CD. Finančné prostriedky boli použité na nahrávanie, výrobu a mastering CD.

Nahrávanie CD Z Klenovskej truhlici sme zrealizovali počas dvoch dní v Kultúrnom dome v Klenovci, práve v čase, keď sme sa dozvedeli o prvých prípadoch koronavírusu 5. – 6. marca 2020. Naše nahrávanie bolo ohrozené, a tak sme nemohli venovať toľko času jednotlivým skladbám, ako by sme chceli.

Občianske združenie RODON Klenovec Vám vďaka projektu Z KLENOVSKEJ TRUHLICI, prináša ľudové piesne z obce Klenovec, z Kadlubu a Nového Klenovca. Chceme tak vzdať úctu našim predkom, ľuďom, ktorí nám tieto vzácne poklady odovzdali. Prostredníctvom spevákov a muzikantov z Detského folklórneho súboru Mladosť a Folklórneho súboru Vepor z Klenovca ich prinášame ďalším záujemcom o ľudovú pieseň. Otvorili sme pre Vás našu truhlicu ako dar a spomienku na vzácnych ľudí, našich informátorov: Annu Mlkvíkovú, Máriu Brndiarovú, Michala Jakuba, Jána Bálinta, Pavla Pavlove, Pavla Zvaru, Zuzanu Medveďovú, Kristínu Bálintovú, Martina Kožiaka st., Pavla Kochana, Jána Vrbínskeho, Michala Hrušku a členov Folklórnej skupiny Šajava z Kráľa, potomkov Novoklenovčanov.

Súčasťou CD sú spísané texty piesní v nárečí, aby sa zachovalo a nezabudlo. Nie všetko sa podarilo nahrať v správnom nárečí a tak sa piesne budú môcť zachovať podľa zápisu. Nárečia už nie sú prirodzenou súčasťou dnešnej generácie a preto nie všetko je v nahrávke zdokumentované v súlade so zápisom textov. Čas hral proti nám, a preto sme vďační, že sa nám podarilo v posledné dní pred pandémiou nahrávky zrealizovať. Ďakujeme za trpezlivosť zvukárovi Petrovi Gazarekovi, ktorý nám práve dnes 12. mája 2020 CD osobne doručil.

Za spoluprácu ďakujeme Obci Klenovec. Za podporu projektu ďakujeme Miestnej akčnej skupine Malohont. Veríme, že piesne z nášho nového CD Vám budeme môcť prezentovať aj na verejnom koncerte, ešte v tomto roku.

Na projekte spolupracovali dobrovoľníci: príprava a dramaturgia Stanislava, Lucia a Jaroslav Zvarovci, speváci FS Vepor, DFS Mladosť.

Záznam, mixáž, master, zvuková réžia: AGENT Media s.r.o, Peter Gazarek, grafický návrh: Mgr. Art. Marian Kováč. Na obálke sa nachádza pôvodná klenovská truhlica z roku 1839. Vydalo: Občianske združenie RODON Klenovec.

Stanislava Zvarová, predsedníčka o.z. RODON Klenovec