KOKAVŠÁNKY V TKANOM ŠATE a KYJATICKÉ HRAČKY

Autorská výstava

KOKAVŠÁNKY V TKANOM ŠATE – Ľubomíra Žilková

KYJATICKÉ HRAČKY – Ladislav Hedvigi

Organizátori výstavy: Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Obec Klenovec

Vernisáž výstavy: 26. júna 2020 o 17,00 hod. , výstava potrvá do 30. júna 2020

Miesto výstavy: Kultúrny dom v Klenovci

Pripravovanou výstavou dávame uznanie výnimočným ľuďom, ktorí za svoju životnú filozofiu prijali potrebu ďalej udržiavať, zveľaďovať, chrániť a pestovať to, čo nám ako klenot, zanechali naši otcovia a dedovia – lásku k tradíciám. V prípade vystavujúcich autorov je to aj zručnosť a určitá dávka „tvrdohlavosti“, vďaka ktorej to nevzdávajú.

Ľubomíra Žilková žije a tvorí v Kokave nad Rimavicou. Tkaniu sa aktívne venuje od roku 2001. Zameriava sa na osvojenie zanikajúcich regionálnych tkáčskych techník regiónu Gemer – Malohont a revitalizáciu tradičného tkáčstva. Postupnosťou výroby reflektuje tradičné celostné poňatie tkáčstva , t.j. od pestovania, ručného spracovania ľanu priadneho, cez predtkáčske techniky v tkaní až počinnosti súvisiace priamo s tkaním. Charakteristické je pre ňu tkanie na tradičných pôvodných krosnách, využívajúc tradičný materiál ručne pradený ľan a v tkaní využíva staré pôvodné vzory.

Na remeslo som musela dozrieť“ tvrdí Ľubomíra Žilková, vyštudovaná andragogička, pokračovateľka rodinnej tradície tkania. Spolupracuje pri výuke tkáčstva a príprave workshopov pre mladú generáciu. Od roku 2012 vystavuje svoje dielo na Slovensku a v zahraničí prostredníctvom výstavy „Od ľanu po plátno“ ( Kokava nad Rimavicou, Dni majstrov UĽUV Bratislava, Rožňava, Žiar nad Hronom, Brezno, Berettyujfalu Maďarsko). Prednáša o ručnom spracovaní ľanu, tkaní a význame rodinnej tradície k jeho uchovávaniu ( Medzinárodná konferencia o paličkovanej čipke v Rožňave 2016, Medzinárodné tkáčske sympózium v Košiciach 2016). Publikovala samostatnú kapitolu Ručné spracovanie ľanu a spolu s p. O. Danglovou, CSc. kapitolu Remeslá, výtvarná kreativita a zručnosti vo vlastivednej monografii Kokava nad
Rimavicou (2018) a kapitolu Tkanie – minulosť, súčasnosť a budúcnosť v zborníku z Medzinárodného tkáčskeho sympózia (2016). Jej kolekcie výrobkov na Celoslovenskej súťažnej výstave neprofesionálnej textilnej tvorby v r. 2015 a 2017 v Kremnici získali 1.miesto v skupine Úžitkové predmety- Tkané ľanové doplnky. Je registrovaným výrobcom v ÚĽUV Bratislava.

Ladislav Hedvigi a jeho kyjatické hračky.

Ladislav Hedvigi žije a tvorí v Rimavských Zalužanoch. Výrobou kyjatických hračiek sa zaoberá od roku 2012. Vzory hračiek a výzdoby získal od majstra ľudovej umeleckej výroby Jána Rudolfa Stehlíka, ktorý bol posledným výrobcom hračiek v regióne. Cenné rady mu poskytol aj majster ľudovej umeleckej výroby Anton Oboňa. Na základe týchto poznatkov si vytvoril vlastné postupy tak, aby zachoval pôvodný charakter hračiek.

V roku 2016 sa zúčastnil medzinárodnej súťaže v Poľsku kde získal cenu v kategórii tradičná hračka,. V tomto roku nadviazal spoluprácu aj s ÚĽUVom. Zručnosť, pracovitosť a rôznorodosť tohto prekrásneho remesla pravidelne prezentuje na podujatiach ÚĽUVu (Dni majstrov), na regionálnych podujatiach GMFS KlenovskáRontouka, Dedina ožíva, Remeslo má zlaté dno. Ukážky výroby realizoval aj v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom v Rimavskej Sobote pri príležitosti podujatia Noc múzeí.