Z histórie Gemera – Malohontu

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer, Obec Kraskovo, Cirkevný zbor ECAV Kraskovo, v spolupráci s Mikroregiónom Teplý Vrch, Miestnou akčnou skupinou Malohont, Vás 5. septembra 2020 pozývajú na historický festival Z histórie Gemera – Malohontu, ku gotickému kostolu v Kraskove.


Podujatie začína od 10-tej hodiny otvorením pri exteriéri kostola. V kostolíku Vás čakajú zaujímavé prednášky:  Gotická cesta – Európske dedičstvo, ktoré pripravilo o. z. Gotická cesta a v prednáške Petra Megyešiho pod názovm Medzi pozemským a večným sa dozviete o ikonografii stredovekých nástenných malieb v Kraskove. Od 12- tej hodiny Vás pozývame na komorný koncert v podaní Zboru starej hudby Arcus. Od 13-tej hodiny Skupina historického šermu Cech Terra de Selinan uvedie šermiarske predstavenie. Od 14-tej hodiny Vás Šaško Fjodor pozýva na zábavné žonglérske vystúpenie. Sokoliari Kanátovci sa predstavia od 15-tej hodiny. Skupina historického tanca Galthilion predvedie tance gotiky aj so školou tanca. Od 17-tej hodiny bude patriť koncertu hudobnej skupiny Páni času. 

V rámci sprievodných aktivít na Vás čakajú lukostreľba, šerm, dobový jarmok, výstava Gotické kostoly v Malohonte, výstava dobových hudobných nástrojov, historické dobové tábory, skupinové predhliadky kostola s odborným výkladom. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na na podporu umenia.

Mediálni partneri podujatia: rimava.sk, tvrimava. Rádio Regina – Stred.

Vstupné na podujatie dospelí: 2,00 €, deti zdarma.

Na podujatí v interiéri sú povinné používať rúška.

Návštevníci sa musia riadiť pokynmi organizátorov a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, v súvislosti s COVID-19.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Info: Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, www.gmos.sk, 047/5631095, 0904875369,

        OOCR- Gemer, e-mail: viktor.bradnansky@dobrykraj.sk, 0911 661 944