Lovinobaňa – Amfiteáter

Vydarená folklórna sobota dňa  22.augusta 2020, pritiahla divákov do nového areálu v strede obce. V programe „Zvykoslovie v Novohrade“
účinkoval na amfiteátri v Lovinobani aj Folklórny súbor  Vepor z Klenovca.