Vystúpenia v Jelšave

Dňa 12. Septembra 2020 sa členovia FS Vepor z Klenovca zúčastnili regionálnej súťaži choreografií folklórnych súborov ktorú zorganizovalo Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Banskobystrický samosprávny kraj pod názvom Jazykom tanca v Dome kultúry v meste Jelšava.

Jazykom tanca – regionálna súťaž choreografií folklórnych súborov

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, 12. septembra 2020 realizovalo v Kultúrnom dome v Jelšave prehliadku choreografií folklórnych súborov, pod názvom Jazykom tanca. Prehliadka Jazykom tanca sa realizovala na základe podmienok propozícii vydaných Národným osvetovým centrom. Pôvodný termín a miesto podujatia sme museli presunúť z jarného obdobia na jesenné, ale o to s väčšou radosťou sa po prvý krát mohli regionálne kolektívy spolu stretnúť na podujatí a prezentovať sa vzájomne svojimi autorskými choreografiami v oblasti ľudového tanca. Z pôvodne prihlásených 5 kolektívov sa zúčastnili tri kolektívy a to Folklórny súbor Háj z Rimavskej Soboty, Folklórny súboru Lykovec z Revúcej a Folklórny súbor Vepor z Klenovca. Zúčastnené folklórne súbory v tomto roku nemajú možnosť postúpiť do vyššieho kola, nakoľko sa z dôvodu COVID-19 súťaž zrušila, predsa mali možnosť vypočuť si hodnotenie odbornej poroty k ich dielam, ako aj k interpretácii. Odborná porota pracovala v zložení, predseda Mgr. Art. Martin Urban, PhD., zo Zvolenskej Slatiny, choreograf, pedagóg, PhDr. Zuzana Drugová z Banskej Bystrice, etnologička, Jaroslav Piliarik z Kokavy nad Rimavicou, folklorista. Na prehliadke sa všetky tri kolektívy prezentovali v kategórii A -choreografie prezentujúce tradičnú formu folklórneho materiálu. Prehliadka sa realizovala s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Folklórny súbor Háj z Rimavskej Soboty sa predstavil s choreografiou: Ja malý Jano, nebudem darmo“ Rytmovačky z Vyšnej Slanej, ktorej autorom je Mgr. Vladimír Vnenčák z Gemerskej Polomy.

V hornogemerskej obci Vyšná Slaná sa v medzivojnovom období  udržiaval zvyk novoročného koledovania nazývaného Rytmovačky. Miestni mládenci i na čele so Starkým oblečeným v kožuchu, ktorého počas koledovania ťahali koledníci hore obcou na sánkach, rytmicky prednášali žartovné vinše, vystrájali, hádzali dievky do snehu alebo s nimi veselo tancovali. Okrem hry muzikantov dotváral vinšovníkom hudobný sprievod aj rytmický cengot spiežovcov, ktoré mali mládenci pripevnené nad kolenami. Po 2. Sv. vojne sa už tento zvyk zachoval en v pamäti najstaršej generácie.

Folklórny súbor VEPOR z Klenovca, sa predstavil s choreografiou: Zo súkenníckeho bálu, ktorej autormi sú Jaroslav a Stanislava Zvarovci.  V obci Klenovec okrem valašskej kultúry mali tradíciu aj remeselné cechy, ktoré autorov inšpirovali k vytvoreniu choreografie. Ešte v 50-tych rokoch minulého storočia existoval v obci Klenovec súkennícky cech, ktorý mal prísne regule, ale na Michala usporadúval svoj Súkennícky bál. V obci Klenovci v minulosti mali remeselníci a sedliacke rodiny aj svoje spoločenské udalosti osobitne, a tak to bolo aj na bále. V rámci svojho výskumu autori spracovali vyskúmané tance v obci Klenovec, ktoré sa na bále tancovali. Predstavili tance Kačingató, Kyslie kromple, Tá Mariška, Súkennícky, Rontouku.

Folklórny súbor Lykovec z Revúcej sa predstavil s choreografiou Majáles. Autorkami choreografie sú Ing. Alena Ďurkovičová, Ing. Mariana Poprocká, Mgr. Natália Poprocká. Jedná sa o rekonštrukciu sedliackeho tanca gemerského čardáša z oblasti Stredného Gemera. Čerpali z terénneho výskumu obcí Sirk, Muránska Zdychava a z publikácii Tance, obyčaj a piesne Gemera od Klimenta Odrejku, Piesne stredného Gemera od Ondreja Hericha, Šva sä stalo, ši sä nestálo f Sirku, Mokré Lúke a aj inďe v Gemeri, Slovenské ľudové tance….a i.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ich vedúcim a choreografom za krásne popoludnie a prínos pre zachovanie tradičnej ľudovej kultúry nášho regiónu Gemer – Malohont.

Mgr. Stanislava Zvarová, odborná pracovníčka pre folklór GMOS Rimavská Sobota

Po súťaži členovia DFS Mladosť a FS Vepor účinkovali v Dome kultúry v mesta Jelšava na folklórnom večery v programe Nôty z Gemera a Malohontu po ktorom nasledovala Gemersko – Malohontská ľudová tancovačka, škola tancapre účinkujúcich s tanečnými lektormi : Martinkou Vargovou a Maťom Vreštiakom, ktorí vyučovali tance z Kokavy nad Rimavicou. Podujatie bolo realizované v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Nôty Gemera – Malohontu

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote a Mesto Jelšava v sobotu 12. septembra 2020, realizovali v Kultúrnom dome v Jelšave Nôty Gemera – Malohontu. Od 18:00 sa na Folklórnom večere predstavili Mužská spevácka skupina Húžva a Ženská spevácka skupina Skaliny z Hnúšte, ženská a dievčenská spevácka skupina, ľudová hudba, heligonkári z Folklórneho súboru Vepor z Klenovca, ako aj sólisti Lucia Zvarová, Stanislava Zvarová, Viktor Brádňanský. Predstavili sa tanečníci z DFS Mladosť z Klenovca a z Revúcej účinkoval Folklórny súbor Lykovec. Po prvý krát sa predstavili muzikanti a speváci z Folklórnej skupiny Lubeníšän z Lubeníka. Druhá časť patrila tanečnej vzdelávacej aktivite Gemersko – malohontskej ľudovej tancovačke. Tanečnú oblasť z Kokavy nad Rimavicou vyučovali taneční lektori Martinka Vargová a Matej Vreštiak. Školu tanca sprevádzala Ľudová hudba Magura.

Všetkým účinkujúcim, účastníkom ako aj spolupracovníkom ďakujeme za spoluprácu.

Podujatie sme realizovali v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.