Jánošík na Vepri

OZ RODON Klenovec , Lesy SR ,Odštepný závod Rimavská Sobota, Lesná správa Klenovec obec Klenovec a obec Rimavské Zalužany oznamuje týmto občanom , že plánuje zabezpečiť zhotovenie drevenej sochy Jánošíka, ktorá bude umiestnená na Jánošíkovej skale na Klenovskom Vepri.

OZ RODON Klenovec , Lesy SR,Odštepný závod Rimavská Sobota, LS Klenovec obec Klenovec a obec Rimavské Zalužany týmto zároveň vyhlasuje dobrovoľnú verejnú zbierku na dofinancovanie tejto drevenej sochy.

Na zbierku môžete prispieť osobne priamo kancelárii OZ RODON v Klenovci, alebo poukázaním na účetOZ RODON v Klenovci :SK23 0900 0000 0003 8122 3848

variabilný symbol: 2021

, ak chcete aby sme Vaše meno zverejnili,tak ho napíšte do:poznámky pre príjemcu.

.Adresa: Chata Varta pod Veprom, 980 55, Klenovec, SK
GPS: 48,685216, 19,785011

Názov zbierky: Jánošík na Vepri, koná sa

od 11.01.2021 do 31.12.2021.