FS Vepor tlieskali v Jelšave

V sobotu 11. septembra 2021 Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Soboty, v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja podujatie v rámci projektu Čarovná studnička v Jelšave. V priestoroch Kultúrneho domu sa uskutočnila výstava ľudového odevu kde si návštevníci mohli pozrieť kabanice, kožúšky, šuby, gubaňu z krojovne Folklórneho súboru Vepor z Klenovca a o. z. Vesna z Gemerskej Polomy. Na tvorivých remeselných dielňach sa predstavili výrobca košíkov, Jaroslav Zvara z Klenovca paličkovanie a tkanie cigánskych tkaničiek. Na Folklórnom večery v programe Nôty z Gemera a Malohontu sa predstavili sólisti speváci Veronika Malatincová, Lucia Zvarová, Viktor Brádňanský, Ľubomír Zvara, Eugen Matuška, Ivana Nemčoková, Ivan Nemčok, Folklórny súbor Dubina z Rožňavy, Folklórny súbor Vepor z Klenovca, Ľudová hudba Ondreja Hlaváča z Gočova, Ženská spevácka skupina Skaliny z Hnúšte. Slovom sprevádza Juraj Genčanský. Pre účinkujúcich tanečníkov sa uskutočnila tanečná dielňa – Gemersko – malohontská ľudová tancovačka, na ktorej budú lektori  Martina Vargová a Jakub Hlinka  učili Čardáš z Rejdovej. Podujatie sa uskutočnilo na základe platných protipandemických opatrení.

Podujatie sa realizovalo v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.