Dni mesta Tisovec

V poradí už XXVI. ročník Dní mesta Tisovec spríjemnili členovia FS Vepor z Klenovca. Zahrala ľudová hudba pod vedením primáša Dávida Oláha, zaspievala ženská spevácka , zahrali a zaspievali Heligonkári a zatancovali tanečníci FS Vepor dňa 18. Augusta 2021.