Priadky

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia realizovalo vzdelávaciu aktivitu Priadky. Na priadkach sa účastníci z folklórnych kolektívov FS Vepor z Klenovca, FS Lykovec z Revúcej, Ženskej speváckej skupiny Skaliny z Hnúšte dozvedeli ako to na priadkach prebiehalo v minulosti. Zároveň sa zdokonaľovali v pracovnej činnosti pradenia. Súčasťou bola výstava kolovratov, praslíc, tkanín – plátno, plátené obrusy, pokrovce, to čo vzniklo vďaka napradeným nitiam. Nechýbala ani výstava pochutín na priadkach, a to štiepky, ktoré nám pripravila členka o.z. RODON Klenovec, Milada Kochanová, kukurica s makom, ale aj z novšieho obdobia štrúdľa a hriatô od Marcelky Jakabšicovej a bábovka od lektorky Ľubky Žilkovej. Na úvod nám prezentovala priadky lektorka Mgr. Martina Oštrom Mareková, etnologička, lektorka z Gemersko – malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Svoje životné spomienky na priadky nám prezentoval fujarista Pavel Bielčik z Kokavy nad Rimavicou. Scénické spracovanie priadok z Muránskej Zdychavy sme uviedli video v podaní FS Lykovec z Revúcej. Veľmi dôležitá súčasť vzdelávania bolo pradenie, ktoré si žienky mohli vyskúšať vďaka poskytnutým kolovratom a vďaka asistencii s členmi Občianskeho združenia Čarovná nitka z Kokavy nad Rimavicou, a to s Martinom Felbabom, Bc. Ľubkou Žilkovou a Evkou Sojkovou. Keďže sa našich priadok zúčastnili aj muži pre nich bola pripravená tvorivá dielňa výroby zápästkov, s lektorom Jaroslavom Zvarom. Aj keď sme túto aktivitu mohli zrealizovať len komorne, s menším počtom účastníkov, tešili sme sa osobnému stretnutiu a vzácnym informáciám z oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Za spoluprácu ďakujeme aj Obci Klenovec a o.z. RODON Klenovec.