Rastie máj zelený…

Ako sa dozvedáme od Ovídia, už Rimania, od ktorých sme prebrali náš kalendár, považovali začiatok mája za najkrajšie obdobie roka a májové kalendy (prvý deň mesiaca) zasvätili oslave plodnosti, kvitnúcej prírody a žien, stelesnených bohyňami Májou, Flórou a Bona-Deou.

Čaro prebúdzajúcej sa májovej prírody akoby samozrejme dávalo zrod podobným tradíciám na celom európskom kontinente, a medzi nimi nie najmenej peknou je našské stavanie májov, ktoré je v Klenovci už dlhšie aj záležitosťou verejnou. Podľa letopočtu pamätníkov tohoročným opakovaním stavania spoločného klenovského mája bola načatá už ich štvrtá neprerušená desiatka, napriek tomu sa nieslo trochu v duchu nového začiatku. Po predchádzajúcich dvoch ročníkoch, ktorých sa kvôli pandémii nemohla zúčastniť verejnosť, sa stavanie mája v roku 2022 konečne vrátilo do starých koľají a pritiahlo v piatok 29. apríla na námestie početný zástup návštevníkov.

Atmosféru novej éry podčiarkla aj skutočnosť, že zaslúžilý smrekový máj, ktorý si nad námestím odstál mnoho rokov, už musel byť z bezpečnostných dôvodov nahradený novým pilierom, tentoraz zo smrekovca. A hoci bol nachystaný nový smrek červený, určite sa pred tým pôvodným nemusel červenať od hanby; veď tiež prerástol dvadsaťmetrovú ciachu o výšku poriadneho chlapa.

Len čo zvony odbili piatu hodinu, prítomné obecenstvo mohlo sledovať prvé vztýčenie nového mája, ozdobeného klenovskými folkloristami. Rameno k dielu priložila aj ťažká technika (žeriav), čo bolo aj z bezpečnostného hľadiska dobre, lebo váha surového nového mája sa nedá porovnať s vyschnutým niekoľkoročným drevom. Keď po krátkej chvíli vietor nad námestím rozvíril stužky v korune nového stromu, s krátkym príhovorom pozdravila prítomných starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová. Duši polahodilo pekné vystúpenie folkloristov z DFS Mladosť a FS Vepor, žalúdku zas pripravené občerstvenie. Ale azda najviac všetkých tešilo vedomie, že prúd života sa po búrke predchádzajúcich dvoch rokov vracia do svojho domáckeho koryta a takéto príjemné príležitosti stretnúť sa a porozprávať so spoluobčanmi pri oslave sviatku budú azda konečne opäť niečím normálnym.