43. ročník GMFS – Klenovská Rontouka 2022

Obec Klenovec, Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja a OZ RODON Klenovec v dňoch 24. – 26. júna 2022 zorganizovali 43. ročník Gemersko-malohontských folklórnych slávností Klenovská Rontouka 2022 v Klenovci.

Gemersko – malohontské folklórne slávnosti pod názvom Klenovská Rontouka  už po 43. krát otvorili svoje pomyselné brány milovníkom folklóru.  Počas mesiacov apríl – jún 2022 sme sa snažili propagovať Gemersko – malohontské folklórne slávnosti propagačnými materiálmi, informáciami na sociálnych sieťach,  vďaka mediálnym partnerom, ale aj osobnými stretnutiami po obciach,  keď na podujatie pozývačkami po regióne pozývali miestni folkloristi už od mája 2022   V tomto roku boli slávnosti dramaturgicky zamerané na ľudové tradície – typické práce na dedine a vysťahovalectvo.

Na podujatí sa zrealizovalo 12  scénických programov, a to  ….                                                                                                        Od štvrtku 23.6.2022 – 26.6.2022 prebiehala  gajdošská tvorivá dielňa s lektorom Drahomírom Dalošom.

V piatok 24.6.2022 sa pre návštevníkov  festivalu v Zóne oddychu o 16:00 hod. uskutočnilo otvorenie Jarmoku ľudových remesiel, tvorivých remeselných dielní a tradičných gastronomických dvorov. O 17:00 hod. sa v kultúrnom  dome  konala vernisáž výstavy zo súkromnej zbierky Štefana Liptáka: Sviatočný ľudový odev v Gemeri – Malohonte.                                                                                                    O 18:00 hod. sa otvorila na námestí  hlavná scéna vystúpením regionálnych folklórnych kolektívov a udelením ocenení starostkou obce Klenovec. Večerný program pokračoval spomienkovým programom Novoklenovčania – 75 rokov od návratu z Nového Klenovca (Podkarpatskej Rusi) na Slovensko. Potom nasledoval  program Či organy hrajú – viachlasné prejavy v ľudovom speve, v ktorom účinkovali : ĽH Jána Rybára z Terchovej, ĽH Bukovinka z Braväcova, FSk Poľana z Jarabiny, DSSk VINOK Šarišské Jastrabie, MSSk Suché Karki z Prešova, FSk Trombitáši Javorník z Lúk pod Makytou, slovom sprevádzal Daniel Výrostek V ďalšom programe Obradový folklór – mágia a čarovanie účinkovali:  FS Očovan z Očovej, DFS Dobrona z Dobrej Nivy, THZ Carpona z Krupiny, Alexander Farkaš, Via Historica  slovom sprevádzala Dominika Výrosteková                                                                Záver večera patril Tanečnej skupine KUMŠT, Michal Noga Band, SpSk Hojana          s programom Ony.

V sobotu 25.6.2022  sa začal deň jarmokom remesiel, tvorivými remeselnými dielňami, dvormi gastronomických špecialít a  výstavou svadobných obradových koláčov z vybraných lokalít BBSK. Od 10:00 sa uskutočnil  31. ročník  celoslovenskej prehliadky heligonkárov pod názvom Klenovská heligónka, o 14:00 sa predstavili Folklórne parádnice v svadobnom tóne – prehliadka tkaných plátených odevov. Po ktorých pokračovala Škola  spevu z Vlachova. O 15:00 bol uvedený program detských folklórnych súborov Kým si chlebík na stôl položímo v ktorom sa predstavili deti z DFS Hájik, Hájiček, Lieskovček z Rimavskej Soboty, sólisti speváci víťazi regionálnej súťaže, DFS Mladosť z Klenovca, DFS Ragačinka z Hrušova, DFS Lykovček z Revúcej, heligonkár Radko Siman.  Po detskom programe nasledovala Škola tanca po Vlachovsky.                                                                                           O 17:00 hod. po súťažnej  prehliadke ľudových hudieb Drótova nôta v ktorej súťažili ĽH Bukovinka z Braväcova, ĽH FS Kokavan z Kokavy n/Rim., ĽH UFS Mladosť z Banskej Bystrici, ĽH FS Vepor z Klenovca a ĽH FS Háj z Rimavskej Soboty + Haviar z Vlachova , sa konal koncert Jána Ambróza a ľudovej hudby Borievka. O 19:00 hod. sa uskutočnil tematický program regiónu Tekov, pod názvom Víno – krv Tekova v ktorom sa predstavili DFS Dolina s Čajkova a Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice . O 20:00 bol uvedený regionálny program Chlieb náš každodenný, prezentujúci typické práce v dedine,  v ktorom účinkovali:. FS Vepor z Klenovca, FS Lykovec z Revúcej, FS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou,  FSk Lieščina z Rimavskej Soboty, ŽSSk Skaliny a MSSk Húžva z Hnúšte,  ĽH Bukovinka  z Braväcova, FS Háj z Rimavskej Soboty

Záver sobotňajšieho programu patril Univerzitnému folklórnemu súboru Mladosť z Banskej Bystrice s programom Miesto na Zemi – obrazy z Dolnej Zeme.

V nedeľu 26.6.2022  v Kostole ECAV po Službách božích bol uvedený záverečný program slávností Rúfus a deti – Óda na radosť, v ktorom sa predstavil herec, recitátor Jozef Šimonovič a sólisti speváci a spevácke skupiny z DFS Zornička, DFS Mladosť, Danielka a Andrea Rapčanová z Klenovca, DFS Jánošík z Fiľakova, ĽH DFS Hájik, Sonička Vaľová z Rimavskej Soboty, Laura Švantnerová z Teplého Vrchu.

Počas troch dní sa predstavilo v programoch 37 kolektívov,  1082 účinkujúcich.

Pre účastníkov boli pripravené sprievodné, mimoscénické aktivity, a to: tradičné dvory – Klenovský, Francúzsky, Kraskovský, Haluškový, Jelšavský, U Lenky a VSP Južný Gemer, Kováčsky, Dvor remesiel,  Dvor Starych mám a Dvor salaš pod Maginhradom .

Pre návštevníkov sme ponúkli tri výstavy, a to: v kultúrnom dome sa konala  výstava zo súkromnej zbierky Štefana Liptáka: Sviatočný ľudový odev v Gemeri – Malohonte.                                                                                                        kurátorkou výstavy bola Anetta Cvachová.

 V Múzeu Súkenníctva a gubárstva sa  prezentovali súkenníctvo a gubárstvo v Klenovci  s ukážkami miestneho gubára Jána Fottu a bačovský riad Milana Stieranku z Klenovca

V Tradičnej Klenovskej izbe sme okrem stálej expozície prezentovali DVD záznamy z predchádzajúcich komorných programov, na základe projektu Roztratené zrnká, v exteriéri doplnené fotografiami z 10-tich ročníkov výskumu a výstavou svadobných obradových koláčov z vybraných lokalít BBSK

Realizoval sa Jarmok tradičných remesiel, na ktorom sa prezentovalo v piatok: 28  remeselníkov a v sobotu 49 remeselníkov. V dvore remesiel, s detským kútikom, na tvorivých dielňach pracovalo 14  lektorov, ktorý zabezpečovala Kristína Lendvorská. Environmentálne tvorivé dielne v spolupráci s CHKO

Pre verejnosť sa uskutočnila  Škola spevu  z Hrlice,  ktorú realizovali Anetta Vetráková, Miška Baštáková   Tanečníci Peter Gecelovský, Michaela Baštáková s ĽH Hájik  realizovali Školu tanca – z Vlachova.

Na programoch spolupracovalo 14 autorov a 6 asistenti. Autori programov:  Mgr. Stanislava Zvarová, Mgr. Roman Malatinec, PhDr. Jaroslav Černák , Mgr. Art Maťo Urban PhD., Jaroslav Uhrín, Jaroslav Piliarik,  Jaroslav Zvara, Mgr Lucia Nogová, študentka VŠMU Lucia Zvarová, Mgr. Viktor Brádňanský, Mgr. Jaroslava  Lajgútová, Mgr. Alena Ďurkovičová, Mgr. Darina Kišákova,  Anetta Cvachová, a asistenti:, študenti etnológie  Anetta Vetráková a Martina Vargová , Bc. Romana Mačicová, Slavomír Habara, Marcela Černáková,

Jednotlivé programy sprevádzali moderátori, Juraj Genčanský, Marianna Resutíková,  Daniel Výrostek,  Dominika Výrosteková,  Jozef Šimonovič, a Drahomír Daloš.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili k realizácii 43. ročníka Gemersko – malohontských folklórnych slávností, a to zamestnancom Gemersko – malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote, Obci Klenovec, dobrovoľníkom  o. z. RODON Klenovec, FS Vepor z Klenovca,  mladým dobrovoľníkom z obce, ale aj mimo regiónu, Červenému krížu, kuchárom, upratovačkám….

Ďakujeme všetkým účinkujúcim, autorom a asistentom ale aj návštevníkom podujatia za ich priazeň, za ich účasť. Vďaka patrí aj mediálnym partnerom RTVS Rádio Regina Stred, www.rimava.sk, tvrimava.sk,  folklorista.sk, echoviny.sk, Majgemer.sk, a reklamným partnerom, Pekáreň Hriňová, Gemerské ovečky, Salaš pod Maginhradom .

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj a z 2% dane o. z. RODON Klenovec.                                 

                                                             Stanislava Zvarová, dramaturgička GMFS