VLADIMÍR MINÁČ

Na slávnostnom odhalení busty Vladimíra Mináča pri príležitosti storočnice narodenia dňa 10. augusta 2022 o 14:00 na Námestí Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote účinkovali: Heligonkár Ján Kožiak a Ženská spevácka skupina FS Vepor a Dievčenská dievčenská spevácka skupina DFS Mladosť.