REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Občianske združenie RODON Klenovec, Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja a obec Klenovec v čase od 14. – 19.8.2022 realizovali po XIV. krát tvorivé remeselné dielne pre deti neďaleko Klenovca, na Ráztočnom.  Aktivita sa konala v rámci projektu Tvorivé dielne hudby, tanca a remesiel, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Cieľom projektovej aktivity bolo vytvoriť edukačné aktivity pre deti počas letných prázdnin, v ktorých mohli získavať nové zručnosti, kvalitatívny rast v oblasti tradičných ľudových remesiel pod vedením erudovaných lektorov, animátorov a pedagógov z praxe. Počas týždňa malo šestnásť detí možnosť spoznávať tradičné remeselné techniky s remeselnými majstrami. Okrem pracovných činností sa počas pobytu deťom venovali animátori Zuzana Jakabšicová, Renáta Brdniarová, Alžbeta Chmelková  a Kristián Zvara, ktorí  s nimi  vytvárali aktivity, ktorými ich učili kreativite, súdržnosti, pracovitosti v skupine.

V prvý večer si deti vytvorili losovaním svoje cechy, názov, erby a vymýšľali si svoje cechové „hymny“. Od pondelka sa deti venovali pracovným činnostiam v remeselných tvorivých dielňach. Denne prebiehalo päť tvorivých dielní. Zoznámili sa s košikárstvom, gubárstvom, plstením, háčkovaním, vyšívaním, rezbárstvom, zdobením kože, kovaním,  zvonkárstvom,  zdobením kyjatických hračiek, zdobením mosadzných praciek, hrnčiarstvom, bičiarstvom, kožušníctvom, výrobou habarok. Ďakujeme našim lektorom Jánovi Fotovi, Jánovi Maciakovi, Milanovi Stierankovi, Kristíne Lendvorskej, Alžbetke Chmelkovej, Gabike Antalovej, , Renáte Brndiarovej, Samuelovi Dovalovi, Lukášovi Jurčovi, Sandre Kosárovej, Michalovi Dovalovi, Vladovi Dovalovi, Ladislavovi Hedvigimu, Jaroslavovi Zvarovi za úžasný prístup a odovzdávanie svojich vedomostí, zručností. Animátori Zuzana Jakabšicová, Renáta Brdniarová, Alžbeta Chmelková  a Kristian Zvara, po skončení remeselných dielní pre nich vytvárali súťaže, kvízy, hry. Vytvorili im nočnú strašidelnú cestu, starali sa o nich počas dňa i noci.

V rámci poznávania tradícií remesiel sme navštívili Múzeum remesiel v Mlyne vo Veľkých Teriakovciach. Vďaka  Elene Kubaliakovej  získali cenné informácie o histórii remesiel a zároveň mohli vidieť prezentáciu vystavených artefaktov. Potom ich vo firme Keľo a synovia oboznámili s výrobou Klenoveckého syrca  spojenou s ochutnávkou. Po dobrom obede na Salaši pod Maginhradom nám v Mojíne rodina Kanátovcov porozprávala o chove a výcviku dravých vtákov.  Počas týždňa nad nami bdela zdravotná sestra Erika Šagúľová, za čo jej veľmi pekne ďakujeme, že sme to všetko v zdraví zvládli. Na záver aktivity Remeslo má zlaté dno sme zrealizovali výstavy vyrobených výrobkov, pre rodičov a starých rodičov detí.

Ďakujeme personálu Penzión na Ráztočnom za vytvorené podmienky, prostredie, ubytovanie a chutné jedlo. Veríme, že sa aj o rok stretneme na XV. ročníku, aby sme tradičné remeselné techniky mohli odovzdávať súčasnej generácii.

Projektová aktivita Remeslo má zlaté dno z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a RODON Klenovec z 2% dane.

                         Koordinátori a autori projektu Stanislava a Jaroslav Zvarovci