Dom osvety v Rimavskej Sobote

Dom osvety v Rimavskej Sobote bol skolaudovaný a v novom šate ho dňa 14. októbra 2022 sprístupnili prvým pozvaným hosťom. Zriaďovateľom Domu osvety je Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý do rekonštrukcie v dvoch etapách investoval približne milión eur. Prvá väčšia rekonštrukcia po požiaroch bola v roku 2008 a to záchrana strechy. Počas uplynulých rokov sa osvetári snažili budovu využívať aspoň z časti a až v roku 2018 pokračovali čiastočné úpravy a o rok neskôr bol vypracovaný projekt komplexnej rekonštrukcie budovy. Tá bola potom zrekonštruovaná zvonku aj zvnútra. „Zachovaný bol pritom historický ráz a na priečelí budovy ostal nápis Dom osvety. Osvetári takmer z celého Banskobystrického kraja boli súčasťou znovuotvorenia spoločenskej sály, budovy i okolitých priestorov. Po príhovoroch pokračoval pestrý folklórny program, ktorý sa skladal z viacerých blokov. Otvorili ho fujaristi Milan Katreniak a Dušan Ceber. Zahrala Ľudová hudba z Kokavy nad Rimavicou s ktorou zaspieval Radoslav Dusa. Potom zaspievala spevácka skupina Szivarványi z Veľkého Blhu i Ženská a dievčenská spevácka skupina FS Vepor z Klenovca. Vystúpila ĽH Hájik a FS Háj z Rimavskej Soboty a zahrali heligonkári FS Vepor Ľubomír Zvara, Ján a Martin Kožiakovci, Kristián Pockľan a Viktor Brádňanský a s ĽH FS Vepor zatancoval FS Vepor z Klenovca. Ozaj vydarený večer pokračoval spomienkami bývalých pracovníkov a dobrou zábavou s Heligonkármi FS Vepor.