Vôňa Vianoc

Obec Drienčany, Gemersko – malohontské osvetové stredisko -kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja Vás srdečne pozývajú na predvianočné podujatie Vôňa Vianoc, 2.12.2022 o 17:00 v Kultúrnom dome v Drienčanoch.

Na podujatí budete môcť ochutnať starostovu kapustnicu, gazdinky súťažiť o najlepšie koláče, gazdovia súťažiť o najlepšiu domácu pálenku a klobásu.

Prezentovať sa budú remeselní majstri: vyšívané vianočné gule – Patrícia Cavarová z Tisovca, drotártvo – Július Bútora z Drienčan, medovníky – Anna Kamenská z Kadlubu, pedigové zvončeky- Jaroslav Zvara z Klenovca.

Vianočnými koledami a vinšami sa predstaví Folklórna skupina Lieščina z Rimavskej Soboty.

Podujatie sa realizuje v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a s podporou obce Drienčany.

S úctou

            Stanislava Zvarová, odborná pracovníčka pre folklór,  GMOS, Rimavská Sobota