Fašiangová zabíjačka na Námestí

Fašiangy každoročne začínajú po Troch kráľoch a trvajú až do polnoci pred Popolcovou (Pirohovou) stredou. V roku 2023 to bol 22.február, ktorý bol zároveň prvým dňom pôstneho obdobia. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú ľudové tanečné zábavy, sprievody v maskách či symbolické pochovávanie basy. V období fašiangov bolo v minulosti na dedinách samozrejmosťou, že sa konali zabíjačky, aby si rodiny zabezpečili kvalitné mäso a začali postupne s prípravou mäsových výrobkov na Veľkú noc. V našej obci sme sa rozhodli, že si ju pripomenieme a ukážeme, ako sa kedysi zabíjačkové špeciality vyrábali.
V sobotu 11. februára 2023 od rána bolo na Námestí Karola Salvu v Klenovci rušno, pretože starostka obce Mgr. Katarína Pribilincová s pracovníkmi obecného úradu, členmi folklórneho súboru Vepor, OZ RODON z Klenovca a ďalšími dobrovoľníkmi pripravovali všetko tak, aby si návštevníci mohli neskôr pochutnať na zabíjačkových špecialitách. Šikovné ruky majstrov pripravili na ochutnávku, klobásky, ryžové húriky, mäsaníky, tlačenky, cesnakovú slaninku a škvarky, majstri kuchári zasa varili zabíjačkovú kapustnicu, či vývar z kostí – bielu zabíjačkovú polievku no nechýbalo ani hriatô, prevarené víno či medovina.
Niektorí návštevníci si prišli pozrieť výrobu zabíjačkových špecialít a zaspomínali si ako niekedy aj oni doma pripravovali zabíjačkové dobroty. Poniektorí si to aj fotili mobilmi, fotoaparátmi, ale aj nahrávali. Predpoludním o 11,00 hod začala ochutnávka zabíjačkových výrobkov. Každý mal možnosť ochutnať, bol o to veľký záujem a výrobky boli chutné, ľahko sa míňali. O tom svedčili prázdne stoly a pochvalné reči návštevníkov, ktorým sa ušlo z fašiangovej zabíjačky .
Obec chcela touto akciou pripomenúť predovšetkým mladšej generácii fašiangové tradície spojené so zabíjačkami, a aj v tejto rýchlej mobilnej dobe navodiť príjemnú atmosféru pri stretnutí s priateľmi, pri pesničke a ochutnávke.
Na záver ďakujem všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o zdarný priebeh akcie:
pracovníkom obecného úradu, členom FS Vepor, OZ Rodon z Klenovca,
Klub dôchodcov Klenovec a sponzorom Pekáreň Bobro Hriňová, Koreniny Rovňany a Ing. Viere Verešovej CSc., a za dobrú náladu Heligonkárom Petra Klajbana a FS Vepor z Klenovca.