Galavečer Športovec roka 2022

Kultúrny dom v Klenovci bol v piatok 10. 3. 2023 o 18:00 hod. dejiskom významného spoločenského podujatia. Okresné združenie telesnej kultúry v spolupráci so starostkou obce Klenovec Mgr. Katarínou Pribilincovou tu totiž usporiadali 57. ročník vyhlásenia najlepších športovcov a športových kolektívov roka 2022 okresov Rimavská Sobota a Revúca.

Po slávnostnom prejave starostky obce Klenovec celú slávnosť otvoril predseda Okresného združenia telesnej kultúry v Rimavskej Sobote Richard Bálint, ktorý zvýraznil skutočnosť, že toto podujatie, ktoré má v okrese dlhoročnú tradíciu sa koná práve v Klenovci, kde ako aktívny športovec pôsobil niekoľko rokov.

OZTK týmto spôsobom odmeňuje športovcov, ktorí v skromných podmienkach dosahujú dobré výsledky, reprezentujú naše okresy, Gemersko-Malohontský región a stredoslovenský región nielen v republikových súťažiach, ale aj na medzinárodnej úrovni. Hoci sú naše okresy ekonomicky slabé, sú dobrovoľní funkcionári za pomoci primátorov, starostov a miestnych sponzorov schopní zabezpečovať športovú činnosť v našich okresoch na sľubnej úrovni. Bez ich podpory by to nebolo možné. Za to všetkým tým, ktorí šport v okrese pomáhajú zabezpečovať, patrí srdečná vďaka. Nezabúdame ani na rodičov, ktorí podporujú rast svojich detí či už ako tréneri alebo neoficiálni sponzori často na úkor iných aktivít svojich rodín. OZTK sa môže dívať optimisticky do budúcnosti a tešiť sa na výbornú spoluprácu všetkých tých, ktorí sa o úspech dnešných športovcov zasluhujú.

V kategórii žiakov, dorastencov, dospelých a športových kolektívov boli ocenení tí športovci a kolektívy, ktorí dosiahli najviac domácich a medzinárodných úspechov a preslávili v roku 2022 okresy Rimavská Sobota a Revúca. Medzi nimi nechýbali ani športovci z Klenovca. Na 1. mieste v kategórii dorastu bol ocenený Juraj Hrivnák, ktorý sa na Majstrovstvách sveta juniorov v kick boxe postavil na bronzový stupienok. Špeciálne ocenenie OZTK si na pódiu prevzali Ján Dovala a Ján Barto, ktorý sa veľkou mierou zaslúžili o rozvoj športového diania v Klenovci. Osobitnú cenu za vzornú reprezentáciu obce si z rúk starostky obce prevzali Juraj Hrivnák (kick box), Samuel Fodor, Laura Fodorová a Jakub Fotta (všetci bedminton.)

Domáci usporiadatelia pripravili na spestrenie pre hostí, športovcov a divákov zaujímavý kultúrny program, v ktorom vystúpil Klub moderného tanca z Hnúšte, folklórny súbor Vepor, heligonkári, mužská a ženská spevácka skupina a ľudová hudba FS Vepor z Klenovca. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

RB