Nositelia tradícií

Na regionálnej súťaži Nositelia tradícií získala FS Vepor z Klenovca zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž dňa 16.5.2023.