DRÓTOVA NôTA – súťaž ľudových hudieb 24. jún 2023 v Klenovci

Organizátori:
⦁ OBEC KLENOVEC
⦁ BBSK-GEMERSKO-MALOHONTSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Z RIMAVSKEJ SOBOTY
⦁ OZ RODON KLENOVEC

Cieľ projektu:
Hlavný cieľ projektu bol naplnený: dal sa priestor ľudovým hudbám prezentovať sa širokej verejnosti a pripomenúť si tak významného Klenovského primáša Imricha Oláha – Drótu, ktorý bol predníkom Ľudovej hudby FS Vepor z Klenovca. Jeho nahrávky sa nachádzajú v archívoch v Slovenskom rozhlase a v Brnenskom rozhlase.
Naplnil sa aj cieľ súťažnej prehliadky:

 • dal sa priestor k verejnej prezentácii a konfrontácii ľudovým hudbám,
 • súťaže sa zúčastnili aj mladé talenty v oblasti ľudovej hudby
 • ľudové hudby sa vo svojich hudobných blokoch ľudových piesni snažili
  o zachovanie špecifík daného regiónu
 • podporila sa existencia a činnosť muzikantov interpretujúcich ľudovú hudbu
 • široká verejnosť bola oboznámená s umeleckými hodnotami pôvodného hudobno
  folklórneho materiálu
  Vďaka projektu Obce Klenovec sa po 25 – ty krát zrealizovala celoslovenskú súťaž ľudových hudieb dňa 24. júna 2023.

Súťaže ľudových hudieb – Drótova nôta sa zúčastnili:

 • Ľudová hudba FS Technik z Bratislavy
 • Ľudová hudba FS Rozsutec zo Žiliny
 • Ľudová hudba FS Podpoľanec z Detvy
 • Ľudová hudba FS Petra Fizoľu z Kokavy nad Rimavicou
 • Ľudová hudba FS Vepor z Klenovca (Dávida Oláha).
 • Ľudová hudba FS Hajviaj z R. Soboty + FS Haviar z Vlachova
 • Ľudová hudba FS SKUS J. Čmelíka Stará Pazova
 • Ľudová hudba FS Čerešienka Čierny Balog
  V programe sa predstavia Júlia Kozáková s projektom Manuša.
  Porota:
  ⦁ PaeDr. Angela Vargicová, operná speváčka a pedagogička
  ⦁ Drahoš Daloš., inštrumentalista, výrobca hudobných nástrojov
  ⦁ Mgr, Martin Horváth – huslista – pedagóg. Scenár a réžia programu : Jaroslav Zvara
  Moderátorka programu: Mgr. Mariana Reszutiková Podujatie sa uskutočnilo s príspevkom Banskobystrického samosprávneho kraja
  a Obce Klenovec