Folkloristi cez prázdniny


Na Bielych Handľoch v Braväcove
Na XXI. Ročníku Folklórneho festivalu na Bielych Handľoch v Braväcove dňa 15. Júla 2023 v hudobno – speváckom programe zahrali : ĽH FS Vepor a heligonkári FS Vepor Ľubomír Zvara a Ján Kožiak a zaspievali sólistky speváčky Stanislava a Lucia Zvarová, ženská a mužská spevácka skupina FS Vepor z Klenovca
Na XV. ročníku detských tvorivých dielní remesiel pod názvom REMESLO MÁ ZLATÉ DNO na Ráztočnom v dňoch 16.-21. 07. 2023 pomáhali členovia FS Vepor ako lektori a animátori..


Kokava n/Rim. – Koliesko 2023
Na stretnutí mladých folkloristov – XXXII. ročník ľudovej kultúry KOLIESKO Kokava nad Rimavicou sa zúčastnili aj členovia FS Vepor z Klenovca a to:
v piatok 4. 8. 2023 sólistky speváčky FS Vepor Stanislava a Lucia Zvarová zaspievali na otvorení výstavy v Synagóge a v programe v Dvore Paľka Bútora okren nich zahrali a zaspievali heligonkári FS Vepor Ľubomír Zvara a Ján Kožiak a zatancovali členovia folklórneho súboru Vepor  Klenovca
v sobotu 5. 8. 2023 Na Amfiteátri v programe Detských folklórnych skupín  pod názvom Koť smo sa tak zišli účinkovala DFS Zornočka z Klenovca s programom Na Salaši.

FS Vepor vo Vlachove.
Folklórny súbor Vepor z Klenovca dňa 12. augusta 2023 účinkoval vo Vlachove na XXIX. Ročníku ľudového spevu a tanca. V programe Koť sa Klenovšaně dovedna poschodia, sa predstavila Mužská a Ženská spevácka skupina, sólistka speváčka Stanislava Zvarová,Lucia Zvarová, Heligonkári Ľubomír Zvara a Ján Kožiak, tanečníci FS Vepor a ĽH FS Vepor s primášom Vladkom Radičom

Vystúpenie v Rimavskej Sobote
Folklórny súbor Vepor z Klenovca dňa 15. augusta 2023 účinkoval na podujatí v Dome Kultúry v Rimavskej Sobote.

Muzičky a Malí tanečníci
Tvorivých hudobných dielni mladých muzikantov a tvorivých dielní tanečníkov z detských folklórnych súborov, ktoré sa konali v dňoch 20.-26. augusta 2023 v Teplom Vrchu, členovia FS Vepor pomáhali ako lektori a animátori.  Záverečná prezentácia projektu sa  uskutočnila 26. augusta v Obci Teplý Vrch.

Heligonkári v Čiernom potoku
Heligonkári FS Vepor Ľubomír Zvara a Ján Kožiak zahrali a zaspievali na podujatí Dni obce Čierny Potok.

Vystúpenie v Šalgotarijáne pod hradom Šalgó
Dňa 27. augusta 2023 na otvorení Maďarsko – Slovenskej galérii pod hradom Šalgó zahrala Heligonkárka FS Vepor Miriam Lásková a so svojím kultúrnym programom predstavil FS VEPOR z Klenovca. V programe účinkovali tanečníci FS Vepor a ĽH FS Vepor s primášom Vladkom Radičom.