MUZIČKY A MALÍ TANEČNÍCI 2023

    V dňoch 20. – 26. Augusta 2023 sa v rekreačnom stredisku Drieňok na Teplom Vrchu pri Rimavskej Sobote uskutočnila tvorivá dielňa Muzičky a Malí tanečníci 2023, ktorej hlavnými organizátormi boli Národné osvetové centrum v Bratislave a Občianske združenie  Rodon Klenovec zastúpené Stanislavou a Jaroslavom Zvarovcami , v spolupráci  s Gemersko – malohontským osvetovým strediskom  v Rimavskej Sobote, kultúrnou inštitúciou Banskobystrického samosprávneho kraja. Cieľom tvorivej dielne je rozvíjať u detí zručnosti všeobecnej múzickej výchovy a interpretácie tradičných foriem ľudového tanca a hudby vo funkčnom spojení, v akom existovalo a rozvíjalo sa v tradičnom prostredí. Aktivity Muzičky a Malí tanečníci sa realizovali v rámci projektu Tvorivé dielne remesiel, hudby a tanca,.    
Pod vedením skúsených tanečných a hudobných pedagógov dvadsiati dvaja malí tanečníci a dvadsaťpäť mladých hudobníkov si mali možnosť osvojiť štýlovú improvizačnú interpretáciu tanečných typov z Kokavy nad / Rimavicou a Silice a zručnosť hudobnej interpretácie piesní viazaných k typom tancov z týchto tanečných oblastí.
Na tvorivej dielni sa zúčastnili tanečné páry z viacerých detských folklórnych súborov z rôznych končín Slovenska: DFS Tancovadlo z Piešťan, DFS Kopaničiarik z Myjavy, DFS Kornička z Trenčína, DFS Bambuchy z Gemerskej Polomy a z OZ Juháska Reguľa zo Spišskej Novej Vsi.
Tvorivá hudobná dielňa MUZIČKY mala zastúpenie hudobníkov z detských ľudových hudieb, ktorí pochádzali z rôznych častí Slovenska a to: Detská ľudová hudba Bambuchy z Gemerskej Polomy, Máňanská Muzička z Veľkej  Mane, Detská ľudová hudba Lieska zo Žiliny a Detská ľudová hudba Oriešok zo Smižian.
Lektormi ľudovej hudby boli Michal Noga a Milan Veróny (husle), Ľubomír Gašpar (cimbal), Ján Tej (kontrabas), Michal Zelinka (viola), Matúš Lizák (akordeón) animátormi Vratko Mančuška, Lucia Zvarová a Lívia Migaľová, Jaroslav Zvara. Lektormi tanca boli Slavomír Ondejka, Agáta Krausová, Alfréd Lincke a Lenka Konečná. O animačné aktivity sa u malých tanečníkov starali Klaudia Ťapajnová, Miška Baštáková a Peter Geceľovský. Nad zdravotnou starostlivosťou bdela MUDr. Anita Mančušková, detská lekárka z Rimavskej Soboty. Koordinátorka projektu Mgr. Stanislava Zvarová.
Súčasťou tvorivých dielní bola návšteva kostolov v rámci Gotickej cesty Gemer Malohont v Kraskove a v Kyjaticiach . Na záver výletu mali turistiku na Muránsky hrad a aj takto spoznávať región Malohontu. Ďalšie animačné aktivity boli športové hry, remeselné dielničky, kúpanie s cieľom nadviazať priateľstvá a vytvárať komunitu mladých priaznivcov našej tradičnej kultúry.
Účastníci Tvorivej hudobnej a tanečnej dielne už tradične ukončili záverečným vystúpením pre rodičov, pedagógov a hostí na ktorej deti prezentovali svoju celotýždňovú prácu. Záverečné vystúpenie sa uskutočnilo v sobotu 26. 8. 2023 o 11.00 hod. v Kultúrnom dome Teplý Vrch. Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa o rok.
Ďakujeme Rekreačnému zariadeniu Drieňok v Teplom Vrchu, Obci Teplý Vrch za spoluprácu a vytvorené podmienky.
Projektové aktivity v rámci projektu Tvorivé dielne hudby, tanca a remesiel  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Národné osvetové centrum Bratislava.
                  Mgr. Stanislava Zvarová, odborná pracovníčka GMOS Rimavská Sobota koordinátorka projektu