Úspechy našich folkloristov

Nôty Gemera a Malohontu

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, usporiadalo 16. septembra 2023 v Dome osvety v Rimavskej Sobote, regionálnu postupovú súťaž hudobného folklóru Vidiečanova Habovka okresov Rimavská Sobota a Revúca, pod názvom Nôty Gemera a Malohontu.

Pred súťažnou prehliadkou Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote usporiadalo Spevácku tvorivú dielňu s prezentáciou Ľudovíta Vansu – zberateľa ľudových piesní.
Na súťažnej prehliadke sa predstavili sólisti speváci, sólisti inštrumentalisti, a spevácke skupiny..
Odborná porota udelila Klenovčanom:

1.. V kategórii sólisti inštrumentalisti:

heligónkar Ján Kožiak- Zlaté pásmo s postupom

  1. V kategórii sólisti speváci: sólistka speváčka Lucia Zvarová – Bronzové pásmo
  2. V kategórii spevácke skupiny: Ženská spevácka skupina Folklórneho súboru Vepor – Bronzové pásmo
    Mužská spevácka skupina Folklórneho súboru Vepor –
    Zlaté pásmo s návrhom na postup
    Sme radi, že členovia Folklórneho súboru Vepor nás potešili výbornými výsledkami a želáme im aby na krajskej súťaži 22. októbra v Čiernom Balogu sa čo najlepšie umiestnili.

Nôty Jána Jasienku

Po súťažnej prehliadke dňa 16. septembra 2023 podujatie pokračovalo programom Nôty Jána Jasienku gemerského speváka, muzikanta a zberateľa ľudových piesní.
Po programe na Folklórnom večery v rámci čarovnej studničky pod názvom Tancujeme po Klenovsky s FS Vepor z Klenovca, Mgr Stanislava Zvarová učila Klenovské tance.
Projekt z verejných zdrojov podporil

Nositelia Tradícií

Na krajskej postupovej súťažnej prehliadke folklórnych skupín – Nositelia tradícií, dňa 24. 09. 2023 v DJGT vo Zvolene, odborná porota udelila Folklórnej skupine FS Vepor z Klenovca : Bronzové pásmo

Sme veľmi radi, že v našej obci máme ešte takýto folklórny potenciál, a máme možnosť pracovať s ľuďmi, ktorým sa ozaj oplatí venovať čas. Ďakujeme všetkým z folklórneho súboru Vepor, že nás potešili výbornými výsledkami a želáme im ešte mnoho pekných úspechov a zážitkov s folklórom.