SLOVENSKÉ MITROVANIE 2023

Ukážky prác na salaši, tance a hudba pastierskej valaskej kultúry, baranie špeciality, trh regionálnych produktov či aktivity pre deti to všetko čakalo širokú verejnosť dňa 14. októbra 2023 na Salaši pod Maginhradom pri Veľkých Teriakovciach na 10. ročníku podujatia SLOVENSKÉ MITROVANIE 2023, ktorého sa zúčastnili DFS Zornička, FS Vepor a aj Heligonkári FS Vepor z Klenovca Ľubomír Zvara, Ján Kožiak, a Viktor Brádňanský.
Pastiersku sezónu v regióne Gemer – Malohont symbolicky ukončili už po desiatykrát na Salaši pod Maginhradom pri Veľkých Teriakovciach. Ľudia tak mohli vidieť strihanie oviec, odváranie žinčice, výrobu syrov (Klenovecký syrec), pareníc a bryndze či spracovanie ovčej vlny. Na záver celodenného podujatia sa bačovia i valasi zúčtovali s majiteľmi oviec. Ten ich odmenil za neľahkú prácu. Nešlo však len o prezentácie pastierskych prác, ale aj o vzdanie úcty bačovstvu. Moderátor Maroš Čupka prirovnal bačov k nositeľom skutočnej tradície „Mali všetko na starosti. Ten život okrem toho, že musel vedieť udržiavať poriadok, vedieť presný počet oviec, koľko má dojiť, koľko má gazdom vydať a tak ďalej. Nebolo to celkom jednoduché,“.
V pestrom programe okrem folkloristov nechýbali ani najznámejší detský valasi Maťko a Kubko, s ktorými sa fotili okoloidúci. Záujem bol aj o súťaže pre verejnosť. Dobrovoľníci jedli na čas halušky a pili aj žinčicu. Súťažilo sa aj vo varení baraních špecialít. Podľa organizátorov ale vyhrali všetci, ktorí sa súťaží zúčastnili.