70. rokov Domu osvety v Rimavskej Sobote

Program venovaný 70, rokom činnosti Domu osvety v Rimavskej Sobote sa uskutočnil dňa 20. Októbra 2023 v sále Domu osvety ktorého sa zúčastnil aj FS Vepor z Klenovca a sólistky speváčky FS Vepor Stanka Zvarová a Lucia Zvarová.