Heligonkári FS Vepor z Klenovca

Heligonkári a sólisti speváci FS Vepor z Klenovca sa v rámci Mesiaca úcty k starším zúčastnili vystúpení :
⦁ Dňa 21. októbra 2023 v obci Čierny Potok – zahrali a zaspievali Ľubomír Zvara a Ján Kožiak
⦁ Dňa 20. októbra 2023 v obci Lukovištia – zahral a zaspieval Ľubomír Zvara
⦁ Dňa 20. októbra 2023 pre OZ v Hrachove – zahral a zaspieval Ján Kožiak
⦁ Dňa 24. 10. 2023 v Rimavskej Sobote v rámci projektu Spolu, zahral heligonkár Peter Brádňanský a zaspievala sólistka speváčka Stanislava Zvarová
⦁ Dňa 25. októbra 2023 – v obci Krásna – zahrali a zaspievali Ľubomír Zvara, Ján Kožiak a sólistky speváčky FS Vepor Stanka Zvarová a Lucia Zvarová.
⦁ Dňa 27. októbra 2023 v obci Rimavské Zalužany – zahrali a zaspievali Ján Kožiak a Viktor Brádňanský
⦁ Dňa 11. novembra 2023 v obci Orávka – zahral Viktor Brádňanský a zaspievala sólistka speváčka Stanislava Zvarová