Gemerská podkovička 2023

Gemersko – malohontské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja usporiadalo pre detské folklórne súbory z okresov Rimavská Sobota a Revúca dňa 10. novembra 2023 festival detských folklórnych súborov v Revúcej pod názvom Gemerská podkovička 2023. Na detskom folklórnom festivale sa predstavili detské folklórne súbory okresov Rimavská Sobota a Revúca a hosť festivalu DFS Hviezdička z Hriňovej. Detský folklórny súbor Zornička z Klenovca sa na festivale predstavil so svojim tancom „Na salaši“.

Ženská spevácka skupina 1. októbra 2023 kostol ECAV,
S OHŇOM V SRDCI I. – požiar obce. Služby Božie pri príležitosti 120 rokov od vyhorenia obce i kostola ECAV