ÚSPECHY DETÍ Z FOLKLÓRNYCH SÚBOROV ZORNIČKA A MLADOSŤ Z KLENOVCA

    Speváci a sólisti inštrumentalisti na tradičné hudobné nástroje z detských folklórnych súborov Zornička a Mladosť v Klenovci svoj talent predviedli na regionálnej súťaži Detského hudobného folklóru. Súťaž organizovalo Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Mesto Hnúšťa a vyhlasovalo ju Národné osvetové centrum v Bratislave. Konala sa 21. apríla 2010 v Dome kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti. V našom regionálnom kole súťažili deti z okresov Rimavská Sobota a Revúca. Naše súbory v jednotlivých kategóriách zastupovali a získali: v kategórii sólisti inštrumentalisti súťažili hrou na heligónke Peter Medveď, ktorý získal zlaté pásmo, Jozef Bulka skončil v bronzovom pásme a Alex Bálint hrou na píšťalke získal tiež bronzové pásmo. V kategórii sólisti speváci súťažili v I. kategórii Dalibor Parobek získal strieborné pásmo, v II. kategórii Paula Vrbinská skončila so strieborným pásmom a Lucia Zvarová so zlatým pásmom. V kategórii speváckych skupín sa predstavili: dievčenská spevácka skupina so svadobnými piesňami z Rejdovej, za ktoré získali zlaté pásmo a chlapčenská spevácka skupina s vianočnými piesňami, koledami a vinšami z Klenovca, ktorými si vyspievali zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž. Krajská súťaž sa konala 7. mája 2010 v Kokave nad Rimavicou a organizovalo ju Hontiansko – Ipeľské osvetové stredisko z Krtíša. Naši chlapci získali zlaté pásmo v tejto kategórii a získali veľký obdiv za dobre vystavané dramaturgické programové číslo, interpretačný prejav a výborný spev. Okrem týchto súťaží našich spevákov reprezentovala 4. mája 2010 Lucia Zvarová na okresnom kole Slávik Slovenska v Rimavskej Sobote, kde ju hudobne sprevádzal na klavíri Janko Deme a získala 3. miesto.

    Sme veľmi radi, že v našej obci máme ešte takýto výborný folklórny potenciál, zázemie aj v rodinách a máme možnosť pracovať s tak výbornými a talentovanými deťmi, ktorým sa ozaj oplatí venovať čas, a želáme si sebe aj im, aby v ich srdiečkach láska k ľudovému umeniu mala vždy miesto.

                                                                                                       Stanislava a Jaroslav Zvarovci