Kokava – Koliesko 2017

Na stretnutí mladých folkloristov – XXVIII ročník ľudovej kultúry KOLIESKO Kokava nad Rimavicou sa zúčastnili aj členovia FS Vepor z Klenovca a to:

v piatok 4. 8. 2017 sólistka speváčka FS Vepor Stanislava Zvarová zaspievala v programe pri fontáne a v programe v Bútorovom dvore s ĽH Jána Demeho a v Sklárskom dvore zahrali a zaspievali heligonkári Ľubomír Zvara a Ján Kožiak.  

v sobotu 5. 8. 2017 zahrali a zaspievali heligonkári Ľubomír Zvara a Ján Kožiak v Remeselnej uličke.

v nedeľu 6. 8. 2017 v programe Balady zaspievala v Katolíckom kostole Ženská spevácka skupina – doprovod Dávid Oláh  primáš ĽH FS Vepor a Mužská spevácka skupina – doprovod na heligónke Ľubomír Zvara.