MUZIČKY A MALÍ TANEČNÍCI

Národné osvetové centrum a Občianske združenie RODON Klenovec, v spolupráci  s Gemersko – malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote a Miestnym kultúrnym strediskom  pri  Obci Klenovec zorganizovali v čase od 13. – 19.08.2017 v obci Teplý Vrch 15. ročník tvorivých hudobných dielní MUZIČKY, po druhý krát v spojení s tanečnou, tvorivou dielňou tanečníkov z detských folklórnych súborov, pod názvom Malí tanečníci.

Tvorivej dielne sa zúčastnilo desať detských tanečných párov, ktoré boli v minulom roku vybrané na základe konkurzov v šiestich mestách Slovenska. Deti z DFS Ďumbier a z DFS Pramienok z Liptovského Mikuláša, DFS Železiarik z Košíc, DFS Kopaničiarik z Myjavy, DFS Čakanka z Nového Mesta nad Váhom, DFS Radosť z Trenčína, DFS Kornička z Trenčína a za Banskobystrický kraj boli v konkurze vybraté deti DFS Mladosť z Klenovca Alžbetka Váradiová a Miloš Pašák. Pod vedením tanečných pedagógov Mgr. art. Agáty Krausovej, ArtD., Mgr. art. Ing. Slavomíra Ondejku, Mgr. Kataríny Babčákovej, PhD., Mgr. Alfréda Linckeho a Mgr. art. Ondreja Galbičku  si osvojovali štýlovú interpretáciu tanečných typov z jednotlivých obcí Šariša a Horehronia a k štýlovej interpretácii viachlasného horehronského spevu deti viedla etnomuzikologička Mgr. Jana Ambrózová, PhD. Tvorivej dielne sa zúčastnili i taneční a hudobní pedagógovia niekoľkých detských kolektívov.
Malí muzikanti z detských ľudových hudieb Zlatňanka zo Zlatých Moraviec, Ďumbier z Liptovského Mikuláša, ZUŠ Bernolákova z Košíc, Zuškáčik z Tlmáč, Leváranek z Veľkých Levár, Jarabinka z Bratislavy a Malí huslisti z Červeníka sa pod vedením lektorov Mgr. Michala Nogu, Milana Verónyho, Viliama Gurbaľa a Michala Zelinku učili štýlovej interpretácii piesní z folklórnych regiónov Horehronia a Šariša, funkčne viazané k vyučovaným tanečným typom. Deti si tak osvojovali zručnosti interpretácie ľudového tanca a hudby vo funkčnom spojení, v akom existovalo a rozvíjalo sa v tradičnom prostredí. Vo voľnom čase sa muzikantom  a tanečníkom venovali animátori Bc. Viktor Brádňanský, Michaela Pockľanová a Lucia Zvarová. Organizačne tvorivé dielne realizovali Mgr. Stanislava Zvarová a Jaroslav Zvara.
Okrem výučby bol pre deti pod vedením animátorov pripravený i zaujímavý program – interaktívne hry, kúpanie sa, opekanie, či zaujímavá návšteva Hradu Modrý Kameň a múzejnej expozície hračiek a bábkarstva a remeselné dielne s lektormi: Július Bútora z Drienčan – práca s drôtom, Ľubomír Majan z Rimavskej Soboty – biče práca s kožou,  Jaroslav Zvara z Klenovca – košíky pedig a Miška Pockľanová  zo Svetlej – textil.

Verejná prezentácia projektov sa uskutočnila v Kultúrnom dome v Teplom Vrchu v sobotu 19.08.2017 o 14:00,  hojnému počtu divákov mladí talentovaní muzikanti a tanečníci predstavili svoje hudobné a tanečné umenie, výsledky tvorivého a konštruktívneho prístupu k didaktike tanca a hudby pre rodičov, hostí i obyvateľov obce Teplý vrch a spoločná snaha organizátorov, lektorov, animátorov a najmä účastníkov bola odmenená standing ovation. Tešíme sa na stretnutie o rok.  

Projekty z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Národné osvetové centrum Bratislava.

                                Mgr. Stanislava Zvarová, odborná pracovníčka GMOS Rimavská Sobota