RODON Klenovec realizuje ďalší projekt

  

Občianske združenie RODON Klenovec patrí k aktívnym združeniam v našej obci i v regióne, ktorému záleží na rozvíjaní a uchovávaní tradičnej ľudovej kultúry. Na základe výzvy Nadácie Poštovej banky sme sa uchádzali o grant programe Nápad pre folklór. Projekt pod názvom Dokumentácia a prezentácia prvkov tradičnej ľudovej kultúry obce Klenovec máme podporený vo výške 1100,00 eur, v rámci ktorého sme mohli zakúpiť techniku potrebnú k realizácii projektu a to fotoaparát a kameru.

V spolupráci s Gemersko – malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote, v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sme realizovali školenie dobrovoľníkov, na tému Realizácia terénneho výskumu, s lektorkou Doc. Annou Hlôškovou, PhD. CsC, z Univerzity Komenského v Bratislave.

Aby sme projekt mohli úspešne zrealizovať, prosíme o spoluprácu Vás milí občania.

 

Prosíme všetkých, ktorým záleží aby sme spracovali a zdokumentovali zaujímavosti našej obce Klenovec – fotografie, rozprávania – nárečia, tradičný odev, zvykoslovie,  pracovné náradia, gastronómiu….prihláste sa nám, že ste ochotní spolupracovať na projekte, a poskytnúť nám Vaše informácie, zapožičať fotografie a iné materiály ku zdokumentovaniu.

Ide o dobrovoľnícku prácu, preto odmenou pre všetkých nás bude úspešne zrealizovaný projekt, ktorý bude slúžiť ďalším generáciám.

 

Prihláste sa na t. č. 0904 875 368, ozrodon@pmxmail.sk alebo osobne v kancelárii MKS

v Klenovci u Jaroslava Zvaru, alebo na t. č. 0904 875 369 u Stanislavy Zvarovej.

Tešíme sa na spoluprácu!

                                                                  Mgr. Stanislava Zvarová,

                                                                  predsedníčka o. z. RODON Klenovec