Pokoj ľuďom dobrej vôle 2017

Druhú  adventnú nedeľu  dňa 10. decembra 2017 sa ako aj po iné roky uskutočnilo tradičné adventné podujatie Pokoj ľudom dobrej vôle. Organizátori podujatia Obec Klenovec, o. z. RODON Klenovec a Miestny odbor Matice slovenskej z Klenovca v spolupráci s účinkujúcimi, tento podvečer chceli darovať pokoj a lásku do sŕdc, prostredníctvom vianočných piesní, kolied a vinšov. Veď všetci očakávame najkrajšie sviatky roka, sviatky pokoja, lásky, kedy aj rodiny sa snažia viac stretávať a tak sa aj na tomto podujatí stretlo pomerne dosť ľudí, veď sála kultúrneho domu bola zaplnená.

Podujatie sa začalo o 15,00 tvorivými dielňami, v rámci projektu GMOS Rimavská Sobota,  pod názvom „Čarovná studnička“  – prezentácia zvykov zimného slnovratu, ktorý z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia.

O 16,00 začal program „Pokoj ľuďom dobrej vôle“.  Na úvod programu  moderátorka Marianna Resutíková uviedla slávnostný večer, privítala hostí  a odovzdala slovo starostke obce Klenovec Mgr. Zlate  Kaštanovej,  farárovi ECAV v Klenovci  Mgr. Romanovi Rozkošovi ako aj kazateľovi BJB v Klenovci Mgr. Štefanovi Dankovi. Po príhovoroch zaspieval spevokol ECAV, pod vedením Ing. Anny Germanovej, ktorý dirigoval Vladimír Vančík. Spevokol BJB pod vedením Ing. Pavla Ostricu sa predstavil vianočnými piesňami zo siedmych krajín sveta. S blokom vianočných piesní a vinšov návštevníkov pozdravila aj spevácka skupina Klenovčianka, ktorá pôsobí pri Jednote dôchodcov v Klenovci, pod vedením Jána Trnavského.

Folklórnym programom sa predstavili detské folklórne súbory: Zornička a Mladosť so sólistkami Alžbetkou Váradiovou a Andrejkou Rapčanovou a Folklórny súbor VEPOR pod vedením manželov Stanislavy a Jaroslava Zvarovcou. Hosťami predvianočného programu boli členovia Folklórnej skupiny Kýčera z Čierneho Balogu, ktorý prezentovali Betlehem a vianočné koledy z Čierneho Balogu. Adventný večer sa ukončil spoločnou piesňou  „Čas radosti, veselosti….“.

Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí vytvorili krásnu atmosféru a to za vianočnú výstavu Špeciálnej základnej škole v Klenovci, a ZŠ s MŠ  V. Mináča v Klenovci, o.z. RODON Klenovec, Občianskemu združeniu Agáta,  výrobcom vianočných ozdôb a ikebán: Mariánovi Mináčovi, Božene Moncoľovej, Zuzane Jakabšicovej, Anne Šulekovej, Alene Figuliovej, a Evke Mináčovej z Klenovca, Jaroslave Ďurove z Rovného, Kataríne Slaninovej z Hrnčiarskych Zalužian, Terézii Kučerovej z Vyšného Skálnika, Helene Kamenskej z Kadluba. Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí pomohli pri výzdobe a inštalovaní výstavy.

Za ozvučenie ďakujeme zvukárom BJB v Klenovci a Pavlovi Vančíkovi, za DVD záznam a fotodokumentáciu Imrichovi Garlatymu. Autorsky večer pripravila Mgr. Stanislava Zvarová a organizačne zabezpečil Jaroslav Zvara.