Nácvik

8. septembra 2017 – FS Vepor 18:30

15. septembra 2017 – FS Vepor – Sústredenie

22. septembra 2017 – FS Vepor 18:30

29. septembra 2017 – FS Vepor 18:30

 


 

13. septembera 2017 od 14:00 do 15:00 DFS Zornička, od 15:15 do 15:45 Spevácka zložka, od 15:00 do 17:00 DFS Mladosť

15. septembera 2017 – Sviatok

20. septembera 2017 od 14:00 do 15:00 DFS Zornička, od 15:15 do 15:45 Spevácka zložka, od 15:00 do 17:00 DFS Mladosť

22. septembera 2017 od 14:00 do 15:00 DFS Zornička, od 15:15 do 15:45 Spevácka zložka, od 15:00 do 17:00 DFS Mladosť

27. septembera 2017 od 14:00 do 15:00 DFS Zornička, od 15:15 do 15:45 Spevácka zložka, od 15:00 do 17:00 DFS Mladosť

29. septembera 2017 od 14:00 do 15:00 DFS Zornička, od 15:15 do 15:45 Spevácka zložka, od 15:00 do 17:00 DFS Mladosť