Nácvik

12. januára 2018 – FS Vepor

17. januára 2018 – MSS FS Vepor

19. januára 2017 – FS Vepor

24. januára 2018 – MSS FS Vepor

26. januára 2017 – FS Vepor


22.12.2017-9.1.2018 prázdiny prvý nácvik v roku 2018 je 10. januára

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že deti z DFS Zornička a DFS Mladosť  majú nácviky v dňoch :

v stredu :    DFS Zornička  –  od  14.30  do  15,30

                    DFS Mladosť   –  od  14,30  do  16,30

v piatok  :   DFS Zornička  –  od  14.30  do  15,30

                    DFS Mladosť   –  od  14,30  do  16,30

v sobotu  :  DFS Zornička ( bez predškolákov a žiakov 1. ročníka)  

                   a DFS Mladosť   –  od  15,45  do  17,00

v prípade že Vám nami navrhnutý čas nevyhovuje oznámte nám to, pre nás je to ale najvhodnejší čas. Ďalej prosíme rodičov aby neúčasť dieťaťa na nácviku oznámili vopred  na č. 0904875368 alebo napísali SMS.            

         S úctou                                                                                      manželia Zvarovci