Nácvik

 

2. marca 2018 – FS Vepor

7. marca 2018 – MSS FS Vepor

9. marca 2018 – FS Vepor

14. marca 2018 – MSS FS Vepor

16. marca 2018 – FS Vepor

21. marca 2018 – MSS FS Vepor

23. marca 2018 – FS Vepor

28. marca 2018 – MSS FS Vepor

30. marca 2018 – Veľký piatok


30.3.2018 – Veľkonočné prázdiny

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že deti z DFS Zornička a DFS Mladosť  majú nácviky v dňoch :

v stredu :    DFS Zornička  –  od  14.30  do  15,30

                    DFS Mladosť   –  od  14,30  do  16,30

v piatok  :   DFS Zornička  –  od  14.30  do  15,30

                    DFS Mladosť   –  od  14,30  do  16,30

v sobotu  :  DFS Zornička ( bez predškolákov a žiakov 1. ročníka)  

                   a DFS Mladosť   –  od  15,45  do  17,00

v prípade že Vám nami navrhnutý čas nevyhovuje oznámte nám to, pre nás je to ale najvhodnejší čas. Ďalej prosíme rodičov aby neúčasť dieťaťa na nácviku oznámili vopred  na č. 0904875368 alebo napísali SMS.            

         S úctou                                                                                      manželia Zvarovci