Ženská spevácka skupina

Ženská spevácka skupina:

Mgr. Stanislava Zvarová
Elena Mináčová
Mgr. Marta Kožiaková
Zuzana Jakabšicová st.
Ľubica Husmanová
Iveta Dovalová
Michaela Váradiová
Lena Kasáčová
Gabriela Antalová

—————–
Angelika Zvarová
Soňa Bencová
Daniela Martinská
Mária Chudícová